Tag lưu trữ: cầu hồn

November, 2017

  • 1 November

    Ngày 02-11: Cầu nguyện cho các linh hồn

    Người Công giáo tin rằng cái chết chỉ có thể phân cách họ với những người họ yêu thương trong một thời gian. Chúng ta vẫn được hiệp nhất với những người đã khuất trong sự Hiệp thông của Các Thánh. Trong ngày lễ Các Linh hồn [còn gọi là …