Người và Anh

“Tôi đã làm gì cho Ðức Kitô?
Tôi đang làm gì cho Ðức Kitô?
Và tôi phải làm gì cho Ðức Kitô?”

(Thánh I-nha-xi-ô Lo-yo-laLinh Thao số 53)

 

Vẫn nghe Anh đã trọn
Thiên chức cao vợi vời
Vẫn nghe ngày thánh hiến
Anh nên một với Người

Vẫn nghe Anh nên một
Giê-su khác cho đời
Người còn là gương mẫu
Tuyệt vời không, Anh ơi?

Này Anh, ngẩng mặt lên
Đồi chiều loang máu đỏ
Này Anh, là Người đó
Mời trí gẫm lòng suy…

Người trụi trần loang lỗ
Anh gấm lụa xiêm y?
Người gục đầu nhuốc hổ
Anh ngẩng mặt vinh quy?

Người dang tay rộng mở
Anh đóng cổng xây rào?
Người nói lời tha thứ
Anh ràng buộc hoài sao?

Người còng lưng gánh tội
Anh thẳng thớm phương phi?
Người nhọc nhằn hấp hối
Anh bệ vệ oai nghi?

Con tim Người trời bể
Cho đến cạn đến cùng,
Con tim Anh có thế
Có cùng nhịp đập chung?

Ngẩng mặt lên, Anh ạ
Thấy Người đẹp làm sao
Thấy đường tình Thập Giá
Là đường về trời cao

Mỗi ngày dâng hiến lễ
Dưới bóng Thập Tự hồng
Anh với Người là một
Lễ mới đẹp mặn nồng

Cao Gia An, S.J.
Lille, France – Mùa Chay 2016

Kiểm tra tương tự

Maranatha!

   Con đã muốn quẳng mình vào đêm tối Vùi mình vào vùng trống rỗng …

Con đường nhỏ

(Mừng lễ thánh Tê-rê-sa Hài Đồng Giê-su) *** Đường hỡi! Đường ơi! Sao nhỏ thế? …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *