Niệm Khúc Cuối

Tôi cũng không kết án chị đâu
Chị về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa
(Ga 8, 11)

Cuối cùng cho một cuộc tình
Vẫn mình em
đứng một mình
buồn tênh…
Vẫn đời sóng vỗ dập duềnh
Vẫn em trôi
giữa chênh vênh
lòng đời

Cuối cùng cho một cuộc vui
Chỉ là mưa dập gió vùi tả tơi
Tình em
nát
dưới gót đời
Đời em
vỡ
một kiếp người
buồn thiu…

Cuối cùng cho một tình yêu
Mới hay đời ngã bóng chiều từ lâu
Cuối cùng là một niềm đau
Tay nhau vò xé đời nhau vội vàng

Cuối cùng những dở cùng dang
Em gằm mặt giữa bẽ bàng dễ duôi
Tay người ném đá phận người
Tay người quẳng thí chôn đời bạc đen

Cuối cùng em vẫn là em
Thân trần trụi
đã lấm lem bụi trần
Trời xa xa
Đất gần gần
Lối vào mộ địa lê chân rã rời

Thôi,
đừng khóc nữa em ơi!
Thôi,
đừng tiếc nửa mảnh đời đã xa
Về đi em…
bến tình ta
Về đi em…
ấm đời ta tình chiều

Cuối cùng là một tình yêu
Không dời đổi dẫu bẩn thiu phận người.

Cao Gia An, S.J.

Kiểm tra tương tự

Maranatha!

   Con đã muốn quẳng mình vào đêm tối Vùi mình vào vùng trống rỗng …

Con đường nhỏ

(Mừng lễ thánh Tê-rê-sa Hài Đồng Giê-su) *** Đường hỡi! Đường ơi! Sao nhỏ thế? …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *