Nói Với Em (số 13): Linh mục Fx. Vũ Thế Toàn, S.J. nói về ma quỷ (1)

Ma quỷ luôn là đề tài lôi cuốn nhiều người. Nhưng mấy ai có thể hiểu đúng được bản chất của nó. Cha Vũ Thế Toàn sẽ chia sẻ cho chúng ta những kiến thức hữu ích về đề tài Ma quỷ trong chương trình Nói Với Em số 13 này.

Kiểm tra tương tự

Đời tu qua đôi mắt người tu sĩ

Thật thú vị khi trong lòng Giáo hội có hàng trăm dòng tu khác nhau, …

Suy Tư Tin Mừng CN4PS: Cách Mục Tử Giêsu Chăm Sóc Con Người

Yêu thương ai đó, chúng ta sẽ biết cách chăm sóc người ấy với nhiều …

Một bình luận

  1. Thưa cha!Giáo hội tin có Qủi mà thôi,”Ma” là của ngoại giáo;theo con trong kinh sách nên chỉ viết”Qủi”là chuẩn hơn cả!Giáo lý dạy Nước Thiên đàng là nơi luôn luôn có Chúa ngự,có cơ binh Thiên thần cao trọng hơn các Thánh; là chốn Hạnh phúc vĩnh cửu,không có tội lỗi ở trên đó.Vậy đại biến cố do Thiên thần Lucifer nổi lên,lôi kéo nhiều Thiên thần khác chống lại Chúa!- lé nào giống như kiểu ở nước thế gian? liệu có thật không? hay do..gán ép cho có nguyên nhân!./ rồi để bị Chúa tống giam chung thân ở Hỏa ngục đời đời ( không được ra ngoài để đến trái đất),Chúng có số lượng không thể đếm được( Qủi trả lời Chúa Giêsu rằng:-chúng tôi là một cơ binh-khi Ngài đuổi chúng ra khỏi một người ở Ghê-ra-sa (Mc 5,8-15)./ Khi cắt nghĩa vì cho sự Tự do! lẽ nào vì ban đặc ân đó mà cả với hai lần tạo dựng thụ tạo, Chúa đều bị thụ tạo bẻ gẫy đường đi của Chúa đã muốn trước đó !. Con cân nhắc như vậy lẽ nào không đúng logic phải không cha!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *