Bài Viết Mới

Mến Yêu Hằng Ngày, Sống Đạo Hiếu Trong Gia Đình

MẾN YÊU HẰNG NGÀY – MÙNG 2 TẾT Bấy giờ có mấy người Pha-ri-sêu và mấy kinh sư từ Giê-ru-sa-lem đến gặp Đức Giê-su và nói rằng: “Sao môn đệ ông vi phạm truyền thống của tiền nhân, không chịu rửa tay khi dùng bữa?” Người trả lời: “Còn các ông, tại …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, Sự Bình An Tâm Hồn

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 3, 05-02-2019 (Mt 6, 25-34) “Vì vậy Thầy bảo cho anh em biết: đừng lo cho mạng sống: lấy gì mà ăn; cũng đừng lo cho thân thể: lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày Mùng 2 Tết

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN MÙNG 2 TẾT CÙNG CHÚA GIÊSU SÁNG MÙNG 2 TẾT Lạy Cha, khởi đầu ngày Mùng 2 Tết, con hướng về Cha và cầu nguyện đặc biệt cho quý ông bà, cha mẹ của con luôn được hồn an, xác mạnh và hạnh phúc bên đoàn …

Xem tiếp »