Bài Viết Mới

Thánh Lễ trao tác vụ Đọc sách và Giúp lễ tại Học viện Dòng Tên

Sáng ngày 06 tháng 11 năm 2018, tại nhà nguyện Học viện Dòng Tên, cha Vinhsơn Phạm Văn Mầm S.J., Giám tỉnh Dòng Tên Việt Nam, đã chủ sự Thánh lễ trao thừa tác vụ Đọc sách cho 6 thầy học viên Thần I và trao thừa tác vụ Giúp …

Xem tiếp »

Người trẻ tuyên xưng đức tin

Sống trong một xã hội vô thần, để làm chứng và tuyên xưng đức tin vào Thiên Chúa không phải lúc nào cũng dễ dàng. Điều ấy lại càng thách đố hơn đối với người trẻ Công giáo. Tôi từng thấy nhiều người bạn không dám ghi nhận mình là …

Xem tiếp »

Từ bỏ hết (7.11.2018 – Thứ tư Tuần 31 Thường niên)

Lời Chúa: Lc 14, 25-33 Một hôm, có rất đông người cùng đi đường với Ðức Giêsu. Người quay lại bảo họ: “Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ …

Xem tiếp »