Thánh Lễ Tiệc Ly tại Giáo xứ Hiển Linh

Lúc 18g00 ngày 05.4.2012, theo lịch Phụng Vụ hằng năm của Giáo Hội Công Giáo, giáo xứ Hiển Linh đã long trọng cử hành Thánh Lễ Tiệc Ly vào buổi chiều Thứ Năm Tuần Thánh.

Trước khi bước vào cuộc Thương Khó, Chúa Giêsu đã cùng các môn đệ dùng bữa tiệc Vượt Qua theo truyền thống của It-ra-en. Trong bữa tiệc đậm tình thầy trò, Chúa Giê-su đã biến bữa ăn này thành bữa tiệc của Giao Ước Mới – Giao Ước Tình Yêu. Giao Ứớc này sẽ được Người thiết lập khi khiêm hạ phục vụ rửa chân cho các môn đệ, và đỉnh điểm của Giao Ước Tình Yêu này là khi Người đổ máu hy sinh trên Thập Giá, Vì thế, khi trao cho các môn đệ tấm bánh và chén rượu, là của ăn và thức ưống hằng ngày đã trở  thành Mình và Máu của Người làm thần lương đem lại sự sống muôn đời cho nhân loại.

Mở đầu Thánh Lễ, đoàn rước gồm đại diện 12 tông đồ, giúp lễ, thầy Phó Tế, và Linh Mục đoàn đồng tế tiến vào nhà thờ trong tiếng ca vang tình yêu của ca đoàn hát lễ.

 

Xông hương bàn thờ, biểu tượng thân mình Chúa Giê-su được hiến tế vào đầu Lễ

Trong bài đọc 1, sách Xuất Hành thuật lại những chỉ thị của Đức Chúa cho ông Môsê hướng dẫn dân Do-thái cách chuẩn bị bữa ăn và cách ăn bữa tiệc Vượt Qua trong thời gian dân đang bị nô lệ ở đất Ai-cập. Biến cố này đánh dấu đậm nét tình thương của Đức Chúa giải thoát dân Người khỏi 430 năm đau khổ dưới ách thống trị của các đời vua Pharaô Ai-cập.

 

Trong bài đọc 2 trích thư thứ nhất gửi tín hữu Cô-rin-tô, thánh Phaolô nhắc lại lời trối cuối cùng của Chúa Giêsu khi Người thiết lập Bí Tích Thánh Thể trong bữa Tiệc Ly : “Đây là Mình Thầy, hiến dâng vì anh em”; “Chén này là Giao Ước Mới, lập bằng Máu Thầy”. Đồng thời, thánh nhân còn xác tín rằng mỗi lần chúng ta ăn Bánh và uống Chén của Chúa là chúng ta loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Người sống lại cho tới ngày Người quang lâm.

 

Thầy Phó tế Giuse công bố Tin Mừng

Qua bài đọc Tin Mừng, cha sở Tôma đã giúp cộng đoàn hiểu rõ hơn về Mầu Nhiệm Bí Tích Thành Thể mà Chúa Giêsu đã thiết lập trong bữa Tiệc Ly. Nơi bữa tiệc này, Chúa Giêsu đã thiết lập Giao Ước mới : Giao Ước Tình Yêu được Ngài thiết lập bằng chính Thịt và Máu của Người. Với việc lập Bí Tích Thánh Thể, Chúa Giê-su đã loan báo trước một niềm hy vọng rất lớn lao cho con người : đó là khi chung phần trong hành trình thương khó với Chúa Giê-su thì chắc chắn được cùng sống lại với Người trong vinh quang. Và với Bí Tích Thánh Thể được thiết lập trong Bữa Tiệc Ly thì cũng là dấu chứng rõ nét mà Chúa Giê-su thiết lập chức vụ Linh Mục.

Cha sở Tôma chia sẻ Tin Mừng.

Bài chia sẻ của Tôma

BAI GIANG LE THU NAM TUAN THANH 2012_CHA TOMA

Sau phần giảng lễ, nghi thức rửa chân được cử hành thật ý nghĩa và cảm động. Nghi thức rửa chân này đã cho chúng ta thấy rõ hơn ý nghĩa của chức vụ Linh Mục. Chức Linh Mục là để phục vụ. Noi gương Chúa Giêsu, cha sở Tô-ma, đại diện Linh Mục đoàn lập lại  cử chỉ của Chúa là cúi xuống rửa chân cho những người có trách vụ với cộng đoàn, để chính Linh Mục và những người này cũng biết khiêm tốn quên mình phục vụ cộng đoàn trong yêu thương và tinh thần vô vụ lợi.

Cha sở Tôma lần lượt rửa chân cho 12 Tông Đồ

Sau Lời Nguyện Hiệp Lễ, đoàn Linh Mục kiệu Mình Thánh Chúa sang bàn thờ phụ. Thứ tự đoàn kiệu : Thánh Giá Nến Cao – 12 Tông Đồ cầm đèn – 6 thiếu nhi tung hoa – 4 giúp lễ cầm đèn, mõ – thầy Phó Tế cầm hương – cha xứ kiệu Mình Thánh Chúa – đoàn Linh Mục

 

 

Cùng quây quần bên Thánh Thể Chúa

Sau phần kiệu Mình Thánh Chúa, cộng đoàn cùng ở lại trong nhà thờ để chầu Mình Thánh Chúa.

Phần chầu Mình Thánh Chúa của các em Thiếu Nhi

 

Tiếp đến là phần Chầu Mình Thánh Chúa của các hội đoàn và nhóm đã được phân công. Kết thúc phần Chầu Chúa là do quý Cha quý Thầy Dòng Tên do thầy Gioan Nguyễn Hùng Sơn chủ trì vào lúc 22h45 – 23g30, trong tiếng hát nhẹ nhàng, lời kinh thánh vang vọng trong sự thinh lặng như đưa từng tâm hồn nhỏ bé và biết ơn chạm đến cung lòng Chúa Giê-su Thánh Thể, Tình Yêu Tuyệt Vời hiến dâng cho con người.

Thánh lễ Tiệc Ly Thứ Năm Tuần Thánh đã kết thúc trong tâm tình sốt sắng và trang nghiêm, giúp cộng đoàn tín hữu mạnh mẽ và sẵn sàng hơn, trong việc chuẩn bị tâm hồn để tiếp tục cùng tham dự vào Màu Nhiệm Khổ Nạn và Phục Sinh của Chúa Kitô.

Ban truyền thông Gx. Hiển Linh

07.04.2012

Kiểm tra tương tự

Bản Tin “Tạo Tác Mến Yêu” số 64

TTMY 64  

Bản Tin “Tạo Tác Mến Yêu” số 63

TTMY 63  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *