Tông Đồ Cầu Nguyện, 01-01-2023

 

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 01/01/2024

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Chiêm ngắm

Năm mới an lành! Hôm nay Giáo hội mừng lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa. “Họ liền hối hả ra đi. Đến nơi, họ gặp bà Ma-ri-a, ông Giu-se, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ.” (Lc 2,16) Các mục đồng là những người đầu tiên cùng tiến đến bên máng cỏ Bêlem. Tiến trình Thượng Hội Đồng hoàn toàn nằm ở việc “cùng nhau” như những mục đồng. Lạy Cha, xin cho trái tim con được mở ra trước vẻ đẹp của khung cảnh Giáng Sinh này. Trước sự đa dạng trong lòng Hội Thánh, xin Chúa Thánh Thần giúp con trân trọng những đặc sủng khác nhau giữa cộng đoàn Kitô hữu, và biết khám phá vẻ phong phú của những truyền thống phụng vụ khác nhau trong Hội Thánh Công giáo. Mừng vui lên, ôi Mẹ Maria! Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Admire

Happy New Year! The Church celebrates Mary, the Mother of Jesus. “The shepherds found Mary and Joseph and the newborn lying in the manger” (Lk 2:16). The shepherds were the first to go together to the manger in Bethlehem. The synodal process is all about being together just like the sheperds. Let us open our hearts to the beauty of this Christmas scene. With the diversity within the Church, let us pray that the Spirit will help us to recognize the different charisms within the Christian community and to discover the richness of the different ritual traditions within the Catholic Church. Rejoice, Mary. Our Father

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Đại kết

“Một Giáo hội hiệp hành là một Giáo hội gặp gỡ và đối thoại. Trên lộ trình chúng ta đã đi, khía cạnh hiệp hành này đặc biệt liên quan đến các mối tương quan với các Giáo hội và các Cộng đoàn giáo hội khác, mà chúng ta được liên kết với nhau bằng mối dây của một Phép Rửa duy nhất. Thánh Thần, Đấng là ‘nguyên lý hiệp nhất của Giáo hội’ (Unitatis Redintegratio 2), đang hoạt động trong các Giáo hội và các Cộng đoàn giáo hội này, và mời gọi chúng ta thực hiện những lộ trình hiểu biết lẫn nhau, chia sẻ và xây dựng một đời sống chung.” (Instrumentum Laboris, 24). Con đang sống hiệp hành với cộng đoàn của mình như thế nào? Con có trở nên cởi mở hơn và biết đón tiếp những ai bên ngoài cộng đoàn của mình không?

WITH JESUS DURING THE DAY

Ecumenism

“A synodal Church is a Church of encounter and dialogue. This applies to relations with other Churches and ecclesial communities, to which we are united by the bond of a single Baptism. The Spirit, who is “the principle of the Church’s unity” [Unitatis Redintegratio 2], is at work in these Churches and ecclesial communities and invites us to embark on paths of mutual knowledge, sharing and building a common life” (Instrumentum Laboris 24.). How do you live together in your community? How could you grow in openness and welcome to those who are not part of your group?

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI TỐI

Khi ngày trôi qua

Ngày khởi đầu năm mới của con thế nào? Liệu con đã có những cuộc gặp gỡ đáng nhớ nào không? Bầu khí xung quanh của con ra sao? Liệu trái tim con có mở ra chăng? Con đã làm ai đó cười chưa? Tạ ơn Cha vì bao cơ hội Cha ban để con được trải nghiệm niềm vui vì được gặp gỡ, lắng nghe và chia sẻ. Con xin Cha tha thứ nếu con thiếu quảng đại trong ngày hôm nay. Lạy Cha mến yêu, con xin phó dâng trái tim con trong Trái Tim của Cha, xin Ngài lắp đầy nó bằng sự hiện diện của Ngài suốt năm mới này. Cha ơi, xin Ngài đặt trái tim con kề bên Thánh Tâm Chúa Giêsu, Con yêu dấu của Cha. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

As the day went by

How was your first day of the year? Did you have great encounters? How was the atmosphere around you? Was your heart open? Were you able to make someone smile? Thank the Lord for the opportunitry to experience the joy of an encounter, and the opportuinty to listen and share. Ask the Lord for forgiveness if you lacked in generosity today. Entrust your heart to His heart and ask that during this year he may fill it with his precense. May He bring your heart closer to the heart of His Son Jesus. Hail Mary

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 19-04-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 19/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Của ăn và …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 18-04-2024

     TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 18/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Bánh Hằng …