Tông Đồ Cầu Nguyện, 03-07-2024

 

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 03/07/2024

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Nhận ra Chúa

Ông Tôma thưa với Đức Giêsu: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con” (Ga 20, 24-29) Con bắt đầu ngày sống bằng cách để Lời Chúa vang vọng trong con.

Đôi lúc con như ông Tôma, để cho nỗi nghi hoặc xâm chiếm bản thân. Gương sống và sứ điệp của Chúa, dù mạnh mẽ và lớn lao biết bao, lắm khi cũng trở nên vô nghĩa trong những hành động thường ngày của con.

Chúa ơi, con muốn thốt lên như ông Tôma: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con” và tin thật những điều con tuyên xưng. Con xin tín thác nơi Chúa cuộc đời của các bệnh nhân và người đang hấp hối, họ đang vô cùng cần đến sự bình an và lòng từ ái đỡ nâng của Chúa.

Cùng với Mạng lưới cầu nguyện, con xin dâng ngày sống hôm nay để cầu nguyện cho các bệnh nhân và những người đang hấp hối.

Lạy Cha chúng con.

WITH JESUS IN THE MORNING

Recognizing the Lord

Thomas answered him, “My Lord and my God” (Jn 20:24-29). Begin your day by letting these words resonate within you.

Often, like Thomas, doubt assails us. Jesus’ life and message, so strong and overwhelming, do not always fit into the possible realities of our daily life, or give meaning to our actions.

For this reason, pray to God and make a profession of faith: “Jesus, You are my Lord and my God” and because I believe it deeply, I entrust to You with confidence the lives of people who need to be consoled by You because they are sick or dying.

For their peace and consolation, offer your day through the offering prayer that you pray together with the whole Prayer Network.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Yêu không tính toán

“Mỗi ngày, Chúa Giêsu trao phó cho chúng ta là Hội Thánh những người đau khổ cả thân xác lẫn tinh thần, để chúng ta tiếp tục tuôn đổ trên họ tất cả lòng thương xót và ơn cứu độ của Chúa một cách không thể đong đếm.” (ĐTC Phanxicô)

“Không thể đong đếm” chính là thang đo khả năng yêu thương của con, và thúc giục con phải nên mật thiết hơn với anh chị em đang đau khổ của mình.

Con cầu nguyện cho các anh chị em đang gặp đau khổ, như ý chỉ của ĐTC cùng toàn thể Hội Thánh trong tháng này.

WITH JESUS DURING THE DAY

To love without measure

Pope Francis says: “The Church, the Christian community, is us, to whom every day the Lord Jesus entrusts the afflicted, in body and spirit, so that we can continue to pour out on them, without measure, all his mercy and salvation.”

“Without measure” is the expression that challenges us to measure our capacity to love and to make ourselves close to our suffering brothers and sisters.

Pray for them with the Pope and the whole Church, through this month’s prayer for the Pope’s prayer intention.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Sống sứ mạng cùng Chúa

Cuối ngày sống con dành chút thời gian bên Chúa. Con hồi tưởng lại những ai con gặp gỡ. Con xin hướng đến mọi niềm vui, nỗi buồn, cả những nỗi đau đớn thể xác và tinh thần của họ.

Hôm nay con có sống đúng vai trò cộng sự tín trung của Chúa cho sứ mạng thương xót của Ngài?

Nguyện xin Chúa gìn giữ con, để như tông đồ Tôma, con có thể tin nhận Chúa là Thiên Chúa của con và phục vụ Chúa nơi những người đau khổ.

Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE NIGHT

On mission with the Lord

At the end of this day spend some time with the Lord. Review all the people you have met. Pray for their joys, their fears and their physical and spiritual sufferings.

Reflect on if today you have been a faithful collaborator in the Lord’s mission of compassion.

Pray for the Lords protection, so that, together with the apostle Thomas, we may recognize our faith in You, our God, and serve those suffering.

Our Father..

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.


 

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 18-07-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 18/07/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Sứ mạng của …

Chiêm ngắm Bí tích Thánh Thể qua đôi mắt của 10 vị thánh

Chúa Giêsu hiện diện trong Bí tích Thánh Thể và trong Hội thánh Công giáo. …