Tông Đồ Cầu Nguyện, 06-01-2023

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 06/01/2023

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Hôm nay chúng con mừng lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa. Con chào ngày mới với niềm vui và lòng quảng đại. Bí tích Thánh Tẩy được cử hành trong thời đại chúng con bắt nguồn từ phép rửa của Chúa. Tất nhiên, Chúa không cần phải được rửa sạch khỏi bất kỳ tội lỗi nào. Nhưng Ngài muốn chiếm một vị trí khiêm nhường trong nhân loại để những người khiêm nhường nhất cũng mặc lấy phẩm giá của Ngài. Nơi Người, mỗi người lãnh nhận một sứ vụ mới từ Chúa Cha, tiếng của Người vang vọng từ trời: “Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về Con” (Mc 1,11). Vì đã được yêu, chúng ta hãy yêu thương nhau và sống đức tin của mình bằng cầu nguyện, yêu thương và phục vụ. Con xin dâng ngày cuả con để cầu cho các nhà giáo dục. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Today we celebrate the baptism of Jesus. Welcome the day with joy and generosity. The baptisms that are celebrated in our time have their origin in the baptism of the Lord. The Lord did not need to be washed from any sin of course. But He wanted to occupy a humble place in humanity so that the humblest also clothe themselves with His dignity. In Him, each one receives a new mission from the Father, whose voice resounded from heaven: “You are my beloved Son; with you I am well pleased” (Mk 1:11). Having been loved, let us love in turn and live our faith by praying, loving, and serving. Offer your day for educators. Our Father.

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Con dừng lại để trái tim mình được nghỉ ngơi. “Một nền sư phạm Kitô giáo thích ứng với những đòi hỏi của thời đại này phải biết lắng nghe cách Thiên Chúa nói với tâm hồn của những người trẻ ngày nay. Chúa Giê-su đã nói: ‘Cho đến nay, Cha tôi vẫn làm việc, thì tôi cũng làm việc’ (Ga 5,17). Chúa không ngừng hoạt động để dạy bảo các tâm hồn ở mọi thời đại theo phương pháp sư phạm thiêng liêng của Người. Sứ điệp đều giống nhau, đó là sứ điệp Tin Mừng, được ban cho một lần và mãi mãi bằng lời nói và gương sáng của Thiên Chúa nhập thể. Nhưng Chúa Thánh Thần truyền sứ điệp này bằng nhiều cách khác nhau trong trái tim của mỗi thế hệ” (Thánh Giáo hoàng Phaolô VI). Con để những lời này vang vọng trong lòng. Liệu con có làm chứng bằng chính cuộc sống của mình cho đức tin mà con tuyên xưng không?

WITH JESUS DURING THE DAY

I take a break to rest my heart. “A Christian pedagogy adapted to the demands of our time requires listening to the way in which God speaks to the hearts of young people today. The Father is always working, and I am also working said Jesus (Jn 5:17). God constantly acts to educate the souls of all times according to his divine pedagogy. The message is the same, it is the message of the Gospel, which was given once and for all by the words and examples of God incarnate. But the Holy Spirit speaks this message differently in the hearts of each generation” (Saint Paul VI). I let these words resonate in me. Do I bear witness with my own life to the faith I profess?

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con tham gia cùng tất cả những anh chị em đang cầu nguyện trong Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của ĐGH tối nay. Chúng con hiệp thông với Chúa Giêsu và đồng hành với ĐTC Phanxicô. Ngày hôm nay của con đã diễn ra như thế nào? Con có dọn chỗ cho Chúa không? Con có nhận thức được sự hiện diện của Ngài, có sẵn sàng cộng tác với Ngài chăng? Con tạ ơn Chúa vì Ngài luôn quan phòng. Con xin Ngài thứ tha cho những lúc con thiếu lòng trắc ẩn, những lúc con để cho lòng kiêu hãnh của mình bộc lộ ra ngoài. Xin Ngài ở cùng con đêm nay và ngày mai. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

I join all the people who pray in the Pope’s Worldwide Prayer Network tonight. We are in communion with Jesus and accompany Pope Francis. How was today? Did I make room for the Lord? Have I been attentive to your presence, available in collaboration with you? I know you are always working, and I thank you. I ask for forgiveness for sometimes lacking kindness, for letting my pride come out. Be with me tonight and tomorrow. Hail Mary.

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 11-07-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 11/07/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Theo chân Thánh …

Vẻ đẹp của lời cầu nguyện

“Cầu nguyện là thiết lập tình bạn với Chúa, bằng cách thường xuyên trò chuyện …