Tông Đồ Cầu Nguyện, 06-12-2023

 

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 06/12/2023

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Cho người đói ăn 
Hôm nay, Chúa Giê-su hỏi rằng con bao nhiêu chiếcbánh. con chỉ thể dâng lên Ngài những mảnhvụn bánh nhỏ xíu thôi, Ngài cũng sẽ làm những điều con chưa bao giờ tưởng tượng đượcRồi Người cầmlấy bảy chiếc bánh mấy con , dâng lời tạ ơn, bẻra, trao cho môn đệ, môn đệ trao cho đám đông. Ai nấy đều ăn được no ” (Mt 15, 36-37). Lạy ChúaGiê-su, tạ ơn Chúa đã đến bên xoa dịu cơn đói củacon mỗi khi con mở lòng ra cầu xin Ngài. Xin chocon biết chú ý đến tình trạng đói kém bất công xungquanh để con thể giúp đỡ, chăm sóc nhiều hơn bằngđời sống cầu nguyện của con. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Satisfying hunger
Today Jesus asks each of us how many loaves of bread we have. And even from the little crumbs we put at His service, He will do what we cannot even imagine. “He took the seven loaves and the fish, gave thanks, broke them and gave them to his disciples, and the disciples gave them to the people. They all ate and were filled” (Mt 15:36-37). Thank Jesus because he comes to meet us and takes care of our hunger, if we are open to this possibility. Try to be attentive to the lack of bread and justice around you and to be more supportive, nourished by a life of prayer. Our Father.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Vượt qua sự yếu đuối
Con tạm dừng công việc trong ngày lắng nghe Chúanói với con qua lời của Đức Thánh Cha PhanxicôHuấn quyền về sự mỏng giòn một đặcsủng qua đó các anh chị em khuyết tật thể làmphong phú Giáo hội: sự hiện diện của các bạn thểgiúp biến đổi những thực tại chúng ta đang sống, làmcho chúng trở nên nhân bản thân thiện hơn. Không điểm yếu, không giới hạn, không trởngại phải vượt qua thì sẽ không con người đíchthực“.Con tiếp tục cuộc hành trình của mình với nhữnglời chỉ dẫn này.

WITH JESUS DURING THE DAY

Overcoming frailties
Take a moment to pause in your tasks and listen to what Jesus tells me through Pope Francis. “The magisterium of fragility is a charism with which you, sisters and brothers with disabilities, can enrich the Church: your presence can help transform the realities in which we live, making them more human and welcoming. Without vulnerabilities, without limits, without obstacles to overcome, there would be no true humanity”. Resume your journey with these words as your guide.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Sẵn sàng 
Con tạ ơn Chúa một ngày sắp trôi qua. Con hồi tâm nhớ lại ngày sống của con từ lúc bình mình cho đếnbây giờ. Hôm nay, con đã hướng lòng mình đến điều? Con sẵn sàng đón nhận những việc Chúa làm nơicon chưa? Con sống một ngày của mình với ý thứccộng tác với Chúa Giêsu trong sứ mệnh thương xót thếgiới, trong môi trường xung quanh trong thói quenhàng ngày của mình không? Xin cho con ý thức thái độphục vụ cống hiến của con đối với anh chị em mình. Con viết ra quyết tâm phát triển trong tương lai cầunguyện theo ý Đức Thánh Cha trước khi nghỉngơi. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Availability
Be grateful for the day that is ending. Remember what you have lived from dawn until now. Where have you placed your heart today? Have you been available to God’s action in you? Become aware of your attitude of service and dedication to your brothers and sisters. Did you live your day conscious of collaborating with Jesus in his mission of compassion for the world, in your surroundings and in your daily routine? Write down a resolution to grow in the future and pray for the intention of the month before resting. Hail Mary.

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 19-04-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 19/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Của ăn và …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 18-04-2024

     TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 18/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Bánh Hằng …