Tông Đồ Cầu nguyện, 07-07-2024

 

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 05/07/2024

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Một niềm tin tự do

“Người đã không thể làm được phép lạ nào tại đó” (Mc 6,1-6). Con bắt đầu ngày mới bằng cách mở rộng trái tim mình, đón nhận hành động của Chúa để Ngài hoạt động trong con và biến đổi con, hầu cho những cử chỉ của con có thể giống Ngài hơn.

Không một tấm lòng vô tín nào có thể cản trở hành động của Thiên Chúa. Tuy nhiên, vì tôn trọng, Ngài chọn cách tạm dừng không thực hiện phép lạ. Những kỳ công của Ngài nơi con cần được đón nhận cách tự do.

Chúa mời gọi chúng con đến với một đức tin được trao ban một cách tự do, phát sinh từ việc chiêm ngắm tình yêu vô biên của Chúa dành cho toàn thể nhân loại, đặc biệt là những người bệnh tật và đau khổ. XIn cho con nhìn như Ngài, để con cũng thấy những gì Ngài thấy.

Con dâng lời cầu nguyện. Lạy Cha chúng con...

WITH JESUS IN THE MORNING

A free faith

“And he could do no miracle there” (Mk 6:1-6). Begin the new day by opening your heart to the Lord’s action so that he may work in you and transform you, so that your gestures may be more like His.

No unbelieving heart can hinder God’s actions. Yet, out of respect for this wall of doubt, He chooses to pause, refraining from performing miracles. Your work within us requires our freedom.

You call us to a faith freely given, born from contemplating your boundless love for all humanity, especially the sick and suffering. Grant us your vision, so we may see as you do.

Pray the Offering Prayer.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Đào luyện trong tình thương xót

Con tạm dừng chiều nay để suy ngẫm những lời của Đức Thánh Cha: “Việc xức dầu bệnh nhân là một cách để chúng ta chạm tay vào lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho nhân loại”.

Những lời của Đức Thánh Cha nhắc nhở con rằng, nếu con muốn làm chứng cho Chúa, con phải nuôi dưỡng một tấm lòng thương xót và học cách yêu thương những người cần được chăm sóc và quan tâm.

Với ý nguyện này, con hiệp cùng toàn thể Giáo hội cầu nguyện theo ý chỉ trong tháng của Đức Thánh Cha.

WITH JESUS DURING THE DAY

Training in compassion

Pause this afternoon to meditate on the Pope’s words: “The anointing of the sick makes us touch with our hands God’s compassion for mankind”.

The Pope’s words remind us that we too, if we want to be a reflection of God, must cultivate the feeling of compassion and learn to love those in need of care and attention.

With this awareness, pray with the whole Church the prayer for the Pope’s prayer intention for this month.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Trưởng thành trong tình huynh đệ

Con dành một chút thời gian để tận hưởng giây phút được kết nối cùng Chúa khi một ngày sắp kết thúc. Vì nơi Ngài, trái tim và tâm hồn chúng con được yên nghỉ.

Con có nhiều lý do để tạ ơn Chúa vì ngày hôm nay, và nhiều lý do để xin sự tha thứ.

Con suy ngẫm về những người con đã gặp, những lời nói đã nghe, những cử chỉ đã làm và đã nhận, con tự hỏi liệu trái tim con có rộng mở và chào đón mọi người và mọi thứ bằng tình yêu hay không.

Xin Chúa ban ân sủng cho con vào ngày mai, để con lớn lên trong tình huynh đệ, lòng thương xót và lòng trắc ẩn. Con phó thác chính mình cho Chúa, cầu xin Ngài chăm sóc con đang khi nghỉ ngơi.

Lạy Cha chúng con

WITH JESUS IN THE NIGHT

Growing in fraternity

Take a moment to enjoy this moment of communion with the Lord as the day comes to an end. For in Him our hearts and souls rest.

There are many reasons to give thanks today and many reasons for which to ask forgiveness.

As you reflect on the faces met, words heard, gestures made and received, ask yourself if your heart has been open and welcoming everyone and everything with love.

Ask for the grace for tomorrow, to grow in fraternity, mercy and compassion. And with this thought, surrender yourself to the Lord, asking Him to take care of you as you rest.

Our Father.

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.


 

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 18-07-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 18/07/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Sứ mạng của …

Chiêm ngắm Bí tích Thánh Thể qua đôi mắt của 10 vị thánh

Chúa Giêsu hiện diện trong Bí tích Thánh Thể và trong Hội thánh Công giáo. …