Tông Đồ Cầu Nguyện, 12-10-2023

 

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 12/10/2023

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Mẹ Maria

Chủ đề chính của Thượng Hội đồng là lắng nghe. Trong xã hội ngày hôm nay, con người lại dửng dưng thiếu sự lắng nghe lẫn nhau. Mẹ Maria là mẫu gương tuyệt hảo của việc lắng nghe “Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng” (Lc 2,19). Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ dạy bảo để con luôn lắng nghe thánh ý Chúa trong các biến cố. Bản thân con đã dành thời gian trong ngày để lắng nghe lời Chúa chưa? Con có tâm sự với Ngài về những chuyện xảy đến với con trong ngày không? Con có nhận ra sự hiện diện của Chúa trong công việc của mình không? Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Mary

The main theme of the synod is listening. We lack this most in society and in the Church in which we live. Mary is a model of listening “she kept everything in her heart” (Lk 2:19). Mother, train me to listen to God’s will in events. Do I take time in my day to listen to God? Do I talk to Him about what happens to me during the day? Do I live God’s presence in my work? Our Father 
 

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Tạm dừng

“Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa.” (Lc 11, 27-28). Con đã hành động thế nào trước ý định của Thiên Chúa? Con đã chân thành vâng theo hay xấu hổ khi bị người khác nhìn thấy? Con có lắng nghe lời Chúa cách thành tâm, hay chỉ khi con thích thì con mới nghe? Con nhìn vào trong chính mình và lặp lại: Lạy Chúa, xin ban cho con sức mạnh để tiếp tục bước đi nhân danh Chúa. không thể làm, những điều con cần và cho con biết chấp nhận Thánh Ý Chúa ngay cả khi con không thích. Amen.

WITH JESUS DURING THE DAY

Pause.

“Blessed are those who hear the word of God and do it.” (Lk 11:27-28) How do you act before the will of God? Do you act sincerely or with shame of being seen? Do you listen to the Word of God, or only when it interests you? Look inside yourself and repeat: Give me strength, Lord, to continue walking in your name. 

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con nhìn lại một ngày sống vừa qua. Con thành tâm tạ ơn Chúa vì những hồng ân Ngài đã thương ban, và cầu xin sự tha thứ cho những lỗi lầm con trót phạm. Con có khao khát được rước Thánh Thể Chúa trong tâm hồn tội lỗi này không? Con có xem Đức Maria là mẫu gương trong cuộc đời mình không? Con lắng nghe trái tim mình, con cảm thấy biết ơn và đón nhận tha nhân trong tình huynh đệ. Ngày mai, con xin trông cậy nơi Thiên Chúa là Cha, và Mẹ Maria, tin tưởng tình yêu Chúa và xin Ngài thắp lên đức tin, cậy, mến trong con. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Review the actions of the day. Be thankful for the blessings and ask forgiveness for your faults. Do you need Jesus’ Eucharist in your heart? Do you look at Mary as a role model for your life? Listen to your inner heart, feel thankful and receive your brothers and sisters to walk along in brotherhood. Start tomorrow counting on the Father and Mother Mary, believe in His love and ignite your faith, love and hope. Hail Mary.

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 19-04-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 19/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Của ăn và …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 18-04-2024

     TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 18/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Bánh Hằng …