Tông Đồ Cầu Nguyện, 14-12-2023

 

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 14/12/2023

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Lắng nghe tiếng Chúa
Một ngày mới bắt đầu, con cảm tạ Đấng Tạo Hóa đãban cho con hội được sống“Ai tai thì nghe” (Mt 11,11-15). Xin cho con biết trân trọng những lời củaChúa Giêsu, những lời vẻ như khó nghe nhưng lạimời gọi con hoán cải. Con dùng hội này để suyngẫm những hành vi cử chỉ của con, để khi Lễ GiángSinh đến gần, con quyết tâm thay đổi những điều cầnthay đổi. Con xin dâng ngày sống để cầu nguyện choGiáo Hội theo ý chỉ của ĐGH. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Listening to the voice of the Lord
A new day is beginning. Thank the Creator for giving you the opportunity to live it. ” Whoever has ears, let them hear” (Mt 11:11-15). Treasure these words of Jesus, which seem harsh, but rather invite you to conversion. Take this opportunity to evaluate your attitudes and behavior and, as the Lord’s Christmas approaches, commit yourself to change what needs to be changed. Offer your day for the Church and for the Pope’s prayer intention. Our Father

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Xét lại
Con bình tâm hít thở thật sâu. Con nhìn lại buổi sánghôm nay suy ngẫm về những cuộc gặp gỡ củamìnhThật vậy, mọi người nam nữ, trong bất kểhoàn cảnh nào khi họ tìm thấy bản thân, đều những người không chỉ mang những quyền đượccông nhận bảo vệ, nhưng còn mang những nhucầu sâu xa hơn, như nhu cầu được thuộc về, liên đới nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng đến khi họ cảmnghiệm sự no đủ ca tụng Chúa món quà độcnhất tuyệt vời.” (ĐGH Phanxicô)

WITH JESUS DURING THE DAY

Rereading
Calm your mind and breathe slowly. Review your morning, recalling the encounters you have had. “Indeed, every man and every woman, in whatever condition they find themselves, are bearers not only of rights that must be recognized and guaranteed, but also of even deeper needs, such as the need to belong, to relate and to cultivate the spiritual life until they experience its fullness and bless the Lord for this unrepeatable and marvelous gift” (Pope Francis).

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI TỐI

Những thời khắc quan trọng
Con chắp tay cầu nguyện khi ngày dần buông cảm tạCha về những điều con đã sống. Con suy ngẫm nhữngkhoảnh khắc con cảm nhận sự viên mãn. Con đãvớiai? Con đã học được điều ? Con đã gieo rắc điều nơi anh chị em mình? Hay con đã biểu lộ những tàinăng nào, con đã để cho người khác biểu lộ nhữngtài năng nào? Lạy Cha, xin Cha tha thứ mỗi khi con thiếu sót tình yêu thương sự dâng hiến. Con xin dângnhững lo lắng lên Chúa Cha cầu nguyện cho thửthách trong tháng nàyKính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Important moments.
Take in your hands the day that is ending and be grateful for what you have lived. Discover the moments in which you felt fulfilled. Who were you with? What did you learn? What did you sow in your brothers and sisters? What talents were you able to display and what talents did you allow others to display as well? Ask forgiveness for the lack of love and devotion. Leave your concerns to the Father and pray for the challenge of the month. Hail Mary

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 13-06-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 13/06/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Hoà giải Con …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 12-06-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 12/06/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Sự vâng phục …