Tông Đồ Cầu Nguyện, 17-01-2024

 

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 17/01/2024

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Sứ mạng về lòng thương xót

Hôm nay con mở lòng đón nhận những người bệnh, người đói khổ, người lạ trước cửa nhà mình, và cả những người tật nguyền mà xã hội ruồng bỏ. Xin Cha khơi lên ngọn lửa khao khát làm điều tốt lành trong con. Con chiêm ngắm hình ảnh Chúa Giêsu trong Phúc Âm hôm nay: Ngài không ngần ngại chữa lành một người bại tay trong ngày Sa-bát, khi những người Pha-ri-sêu và những người ủng hộ Vua Hê-rô-đê buộc tội Ngài: “Đức Giê-su bảo người bại tay: ‘Anh trỗi dậy, ra giữa đây!'” (Mc 3,1-6). Lạy Cha, con xin dâng ngày sống này lên cho Ngài, xin đổ tràn lòng con bằng Thần Khí Chúa, ngõ hầu con được đổi mới thâm sâu; và nhờ Thánh Thần, con đủ sức vượt qua những điều đang ngăn cản con bước trên con đường tình yêu. Lạy Cha chúng con …

WITH JESUS IN THE MORNING

A mission of compassion

Today open your heart to welcome the sick that you meet, the hungry, the stranger who knocks at your door, the crippled or the socially rejected. The desire to do good burns in all our our hearts. Contemplate Jesus in the Gospel, who does not hesitate to heal a man on the Sabbath, when the Pharisees and Herod’s supporters want to accuse him: “He said to the man with the withered hand, ‘Come up here before us'” (Mk 3:1-6). As you offer this day to the Lord, ask Him to pour His Spirit upon you. May His spirit renew you from within, may He break down the barriers and obstacles that you place in the way of your love. Our Father.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Lòng thương xót là trước hết

Con dừng ít phút suy ngẫm về thái độ của các luật sĩ đối với Chúa Giêsu, đó là một thái độ mà con vẫn thường bắt gặp ngày nay. Những người Pha-ri-sêu không chờ đợi để thấy phép lạ chữa lành nơi Chúa Giêsu. Họ chỉ muốn chờ đợi cơ hội để bắt tội Ngài. “Nhưng lòng yêu thương quảng đại của Ngài luôn muốn chữa lành, làm điều tốt, và đó luôn luôn là ưu tiên hàng đầu của Ngài! Khi người ta đem đến cho Ngài một người bệnh tật, Ngài sẽ không chần chừ mà chữa lành họ.” (ĐTC Phanxicô) Xin Chúa ban cho con một trái tim như Ngài. Sáng danh Đức Chúa Cha…

WITH JESUS DURING THE DAY

Compassion first

Pause to reflect on the attitude of the doctors of the law toward Jesus. An attitude we still see today. The Pharisees did not wait to see Jesus’ wonderful healing action. They were just looking for a reason to accuse him. “But Jesus’ love was to give health, to do good: and that always comes first! And when someone brought a sick person to him to be cured, he did not hesitate.” (Pope Francis) May the Lord give us all hearts like His.Glory to the Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Được chữa lành

Khi nhìn lại ngày sống hôm nay, con lo buồn vì có những lúc con hành động giống như những người Pha-ri-sêu: luôn tìm kiếm lỗi sai trước những điều tốt đẹp. Xin Chúa thứ tha cho con vì đã thiếu bác ái với tha nhân. Đồng thời, xin Ngài giúp con nhận ra những đặc sủng khác nhau trong cộng đoàn của mình, để qua đó con trở nên người mang tình yêu của Chúa đến cho mọi người. Cảm ơn Ngài đã luôn nhân từ, sẵn sàng chữa lành, cứu độ con, và giải thoát con khỏi thói kiêu căng tự mãn. Lạy Chúa, xin gìn giữ và cho con được gần bên Thánh tâm Ngài luôn mãi. Kính mừng Maria….

WITH JESUS IN THE NIGHT

Being healed

As you review your day this afternoon, you might come to be very much afraid that your actions are similar to those of the Pharisees. Yes, when it comes seeing the good, you always find faults. Ask the Lord for forgiveness, for the lack of love for others and help you to recognize the charisms of others in my community. In this way, you will be a bearer of Gods love. Thank God for always looking at you with such charity, for wanting to heal you, to save you, to free you from your pride and self-satisfaction. May He keep you close to His heart. Hail Mary

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 23-05-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 23/05/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Món quà của …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 22-05-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 22/05/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Làm điều thiện …