Tông Đồ Cầu Nguyện, 17-05-2023

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 17/05/2023

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Tình yêu tuyệt vời của Chúa Cha đã ban tặng cho con thêm ngày sống mới trong đường lối của Chúa Giêsu. “Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn” (Ga 16,12-15).Chúa Thánh Thần khiến chúng ta phản ứng và mời gọi chúng ta không bao giờ mất đi sự tự tin hay niềm tin và luôn bắt đầu lại. Sau mỗi lần vấp ngã, hãy chỗi dậy! Chúa Thánh Thần dìu dắt và ban cho con lòng can đảm” (ĐGH Phanxicô). Nguyện xin Chúa Thánh Thần thúc đẩy hết thảy những ai hiện diện trong những phong trào của Giáo Hội được trở nên tốt lành hơn mỗi ngày để phục vụ những người đang cần được giúp đỡ nhất. Lạy Cha chúng con.…

WITH JESUS IN THE MORNING

Great is the love of the Father who gifts to us another day to live in the style of Jesus. “But when he comes, the Spirit of truth, he will guide you to all truth” (Jn 16:12-15). “The Holy Spirit makes us react and invites us to never lose confidence or faith and to always start over. After each fall, get back up! The Holy Spirit takes you by the hand and gives you courage” (Pope Francis). May the Holy Spirit propel all those who participate in Church movements to be better each day at the service of those who are in the most need. Our Father.

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Con dừng lại đôi chút trong thinh lặng để Thánh Thần hoạt động. ĐGH Phanxicô nhắc nhở rằng, “lời mời gọi phục vụ” trong các phong trào sẽ mất khi “khát khao quyền lực” xuất hiện trong công việc của các nhà lãnh đạo. Đối với điều này, ĐTC nói, “Đã bao nhiêu lần chúng ta khiến người khác cảm thấy ‘lòng khát khao quyền lực’ nơi bản thân chúng ta? Chúa Giêsu đã dạy rằng người cầm quyền phải giống như kẻ phục vụ và ‘nếu ai muốn đứng đầu, thì phải là người phục vụ mọi người.'” Nhờ ơn Thánh Thần, con nhìn lại cách hành động của mình trong phong trào Giáo Hội mà con tham dự, và con sẽ noi gương Đức Giêsu.

WITH JESUS DURING THE DAY

I stop for a moment in silence, and I let the Spirit act. Pope Francis brings us to recognize that the “call to serve” in our church groups loses itself when the “desire for power” appears in the work of the government. In this regard, Pope Francis tells us, “How many times have we made others feel our ‘craving for power’? Jesus taught us that the one who commands ought to resemble one who serves and that ‘if someone wants to be first, let him be the server of all.'” With the help of the Spirit, I review my way of acting within my group, and I ask to follow the example of Jesus.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI TỐI

Lạy Chúa, trong giây phút cuối ngày hôm nay, con tự hỏi là mình đã để bao nhiêu điều của thế gian ảnh hưởng và những ảnh hưởng ấy đã che lấp tầm nhìn của con như thế nào. Tạ ơn Chúa về những ơn ban của Chúa Thánh Thần. Nguyện xin Chúa tìm thấy nơi lòng chúng con một tâm hồn khiêm tốn mà Chúa muốn trò chuyện cùng. Kính mừng Maria….

WITH JESUS IN THE NIGHT

Lord, at the end of this day, I wonder how much I let the things of the world influence me and how much these influences cloud my vision. Thank you for the gift of the Spirit. May He find in us a humble soul who He can talk with. Hail Mary.

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 23-06-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 23/06/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Trong giông tố …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 22-06-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 22/06/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Phục vụ Thiên …