Tông Đồ Cầu Nguyện, 23-06-2024

 

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 23/06/2024

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Trong giông tố

Con thức dậy với lòng biết ơn vì mỗi ngày sống là một món quà.

Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại thời điểm khi bất ngờ có một cơn bão dữ dội, các môn đệ trở nên lo lắng trong khi Chúa Giêsu lại yên giấc ngủ. Khi tỉnh dậy, Ngài liền truyền lệnh cho sóng yên biển lặng và quở trách các ông về lòng tin của mình: “Sao nhát thế? Làm sao mà anh em vẫn chưa có lòng tin?” (Mc 4,40). Con dành một chút thời gian để câu hỏi này vang vọng trong lòng mình.

Con suy ngẫm về phản ứng của chính mình khi đứng trước những khó khăn thử thách mà mình gặp phải trong cuộc sống. Con khám phá được điều gì?

Con cầu nguyện cho những người phải bỏ nhà cửa để di cư hầu mong thoát khỏi sự nghèo đói, xin cho họ có một đức tin vững chắc vào sự hiện diện của Chúa Giêsu thông qua những cử chỉ và hành động của người tiếp nhận họ.

WITH JESUS IN THE MORNING

In the storm

We wake up grateful for the gift of another day of life.

In today’s reading, we are told of the time of a raging storm in which the disciples were full of despair while Jesus slept peacefully. Upon being awakened, Jesus rebukes the storm and also his disciples for their lack of faith: “Why are you afraid? Do you not yet have faith?” (Mk 4:35-41). Take a moment to let the questions resonate.

This question is an invitation for us to meditate on our reactions to the difficulties we face in our lives. What do you discover?

Pray the prayer of offering that those who flee their countries because of hunger may be guided by a firm faith nourished by the presence of the Lord in the gestures of those who welcome them.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Ngài vẫn ở đó

Trong giây phút gặp gỡ này, con nhớ lại bao nhiêu lần trong cuộc sống con cảm thấy mình không thể vượt qua được những khó khăn, và con đã kêu cầu Chúa giúp đỡ nhưng lại chẳng nhận ra Ngài vẫn đang ở bên cạnh con.

“Thực ra trên thuyền, ngay cả khi Chúa Giêsu ngủ, Ngài vẫn đang ở đó và Ngài vẫn chia sẻ với tất cả môn đệ những chuyện đang xảy ra. Giấc ngủ của Chúa Giêsu khiến các môn đệ ngạc nhiên, mặt khác, đó cũng chính là thử thách của các ông. Chúa vẫn luôn ở đó và Ngài luôn chờ đợi con, để con trở thành người cầu cứu và mời gọi Ngài, đặt Ngài làm trung tâm của cuộc sống con” (ĐTC Phanxicô).

Con tiếp tục cầu nguyện theo ý chỉ của tháng này.

WITH JESUS DURING THE DAY

Jesus is there

On this evening of encounter, remember how many times in your life you have felt that the storm would not pass and you’ve cried out to God for his help, without realizing that he was at your side.

Pope Francis reminds us: “In the boat, in fact, even if he sleeps, Jesus is there, and he shares with his own all that is happening. His sleep, on the one hand, surprises us, and it puts us to the test. The Lord is there, present; in fact, he waits – so to speak – for us to be the ones to involve him, to invoke him, to put him at the center of what we live.”.

Pray the monthly prayer for the Pope’s prayer intention.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Biết ơn vì sự diện diện của Ngài

Vào giây phút cuối ngày, con suy nghĩ về một vài câu hỏi: Con đã phản ứng như thế nào trước những “cơn bão” trong cuộc đời mình? Con đã tin tưởng vào sự hiện diện và quyền năng của Chúa để Ngài xoa diệu cơn bão ấy hay chưa? Con có thể củng cố mối quan hệ của mình với Chúa để cảm nhận sâu sắc hơn về sự hiện diện của Ngài như thế nào?

Con tận dụng giây phút này để biết ơn vì Chúa vẫn luôn hiện diện trong con thuyền của cuộc đời con. Con cầu xin cho đức tin của mình trở nên sâu sắc và kiên định hơn, tin tưởng vào lời của Ngài. Con dâng lên Chúa giấc ngủ của mình.

Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE NIGHT

To be grateful for his presence

At night, at the end of your day, think about some questions: How did you react to the last “storms” in your life? Did you trust in the presence and power of Jesus to calm them? How can you strengthen your relationship with Jesus to feel his presence more deeply in all the moments of your life?

Take advantage of God’s presence to be grateful for his constant presence in the boat of your life. Ask for the grace of a deep and steadfast faith, clinging with confidence to his word and promise.

Close the day with an Our Father offering up your rest.

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.


 

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 18-07-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 18/07/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Sứ mạng của …

Chiêm ngắm Bí tích Thánh Thể qua đôi mắt của 10 vị thánh

Chúa Giêsu hiện diện trong Bí tích Thánh Thể và trong Hội thánh Công giáo. …