Tông Đồ Cầu Nguyện, 24-11-2023

 

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 24/11/2023

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Nhà cầu nguyệnĐã lời chép rằng: Nhà Ta sẽ nhà cầu nguyện thế các ngươi đã biến thành sàohuyệt của bọn cướp!” (Lc 19,46). Đức Giáo Hoàngmiêu tảnhững người biến tôn giáo thành một côngviệc kinh doanh;” do đó, trong trái tim của chính họ, họcho phép kinh doanh nửa vời với cuộc sống thiếu mạchlạc, trong các cộng đồng đã đồng ý thực hiệnkinhdoanhkhông phải công việc của Chúa Cha. Hômnay con xin ơn để trái tim con, cùng với các cộng đoàn, toàn thể Giáo hội trở thành ngôi nhà cầu nguyện, nơi tấtcả chúng ta sống như anh em, chăm sóc lẫn nhau, giúpđỡ lẫn nhau, hình thành Thiên quốc. Lạy Cha chúngcon…

WITH JESUS IN THE MORNING

House of prayer
“It is written, ‘My house shall be a house of prayer, but you have made it a den of thieves’” (Lk 19:46). The Pope describes “those who make religion a business;” thus in one’s own heart allowing half-baked business with the lack of coherence of life, in the communities consenting to “business” that is not the business of the Father of Jesus. Today I ask for the grace that my heart, the communities, the whole Church may be your house of prayer where we all live as brothers, taking care of each other, helping each other, forming the Kingdom. Our Father

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Thiên Chúa vẫn còn mãi 
Con tạm dừng các công việc trong ngày hiệp cùng ý cầu nguyện của tháng. Mọi thứ đều qua đi, chỉ còn lạiThiên Chúa. “Các vương quốc, các dân tộc, mọi nềnvăn hóa, các quốc gia, các hệ tưởng, các quyền lựcđều đã qua đi, nhưng Giáo hội, được thành lập trênChúa Kitô, trải qua biết bao giông tố bất chấp biếtbao tội lỗi của chúng ta, vẫn trung thành với kho tàngđức tin phục vụ, bởi Giáo hội không thuộc về cácGiáo hoàng, giám mục, linh mục hay tín hữu, chỉthuộc về Chúa Kitô thôi. Chỉ những ai sống trongChúa Kitô mới thăng tiến bảo vệ Giáo hội bằng đờisống thánh thiện, noi gương Thánh Phêrô Phaolô.” Con nhắc lại lời hiến dâng của mình dành chocon người của Đức Giáo Hoàng những ý định củaNgài

WITH JESUS DURING THE DAY

The Lord remains
I distance myself from the day’s work and take up the month’s prayer intention. Everything passes away, only God remains. Kingdoms, peoples, cultures, nations, ideologies, powers have passed, but the Church, founded on Christ, through so many storms and in spite of our many sins, remains faithful to the deposit of faith in service, because the Church does not belong to the Popes, the bishops, the priests or the faithful, it belongs solely and exclusively to Christ. Only those who live in Christ promote and defend the Church with holiness of life, following the example of Peter and Paul.” I renew my offer for the person of the Pope and his intentions

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Chiêm ngắm tình yêu 
Đêm đến mang lại sự bình yên cho tâm hồn con, con tạơn ngày hôm nay, cả điều tốt điều không tốt. Con chú ý đến điều Chúa muốn nói với con hôm nay không? Con muốn chiêm ngưỡng Chúa trong sự imlặng của trái tim mình, tâm tình với Ngài như ngườibạn thân nhất. Bất chấp những điểm yếu những vấnđề của chính con, con vẫn muốn bước theo Người. Xin Ngài biến con thành một khí cụ biết vâng phục theo ý Chúa, cùng với Mẹ Maria, xin Mẹ trợ giúp con trongcuộc hành trình này gương mẫu của con để con thể yêu thương đến cùng, như Mẹ đã yêu. Con dângngày mai theo ý cầu nguyện hàng thángKính mừngMaria…. 

WITH JESUS IN THE NIGHT

Contemplating love
The night comes bringing peace to my heart, I give thanks for this day, for the good and for the not so good. Was I attentive to what God wanted to tell me today? I want to contemplate you in the silence of my heart and speak to you as my best friend. In spite of my weaknesses and problems I want to follow you. Make me an instrument docile to your will, together with Mary, may she be my help in this journey and my example so that I may love to the end, as she did. I offer tomorrow for the monthly prayer intention. Hail Mary 

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 19-04-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 19/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Của ăn và …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 18-04-2024

     TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 18/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Bánh Hằng …