Tông Đồ Cầu Nguyện, 28-02-2024

 

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 28/02/2024

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Sẵn sàng phục vụ

Lạy Chúa, khi thức dậy để chào đón ngày mới hôm nay, con bày tỏ lòng biết ơn về món quà sự sống, sức khỏe và những người thân yêu của con. Con ngước mắt và cầu nguyện với Chúa, dâng hiến mọi niềm vui nỗi buồn của con cho sứ mệnh của Giáo hội. Đúng như Chúa đã nói với các môn đệ, hôm nay Chúa nói với con: “Nhưng giữa anh em thì không được như vậy: ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em; ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người.” (Mt 20,26-27). Con luôn mong muốn được phục vụ, đặc biệt là những người đang gặp khó khăn, những người đang phải đối mặt với những căn bệnh nan y. Con dành ngày của mình cho tất cả những người đang đau khổ nhất. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

At Your Service

Father, on this dawning day, I express my gratitude for the gift of life, health, and my loved ones. I lift my gaze and prayer to you, dedicating all my joys and sorrows to the mission of the Church. Just as you told the disciples, today you say to me: ” Not so with you. Instead, whoever wants to become great among you must be your servant, and whoever wants to be first must be your slave”. (Mt 20:26-27). I desire to serve you always, especially my brothers and sisters in need, particularly those facing terminal illnesses. I dedicate my day to all who are suffering. Our Father

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Những mối quan hệ

Con dành một chút thời gian để nghỉ ngơi và tĩnh tâm với đoạn suy tư này. “Đối với bệnh nhân, tiếp cận bằng mối tương quan, chứ không chỉ đơn thuần chỉ bằng tiếp cận lâm sàng, được xem xét dựa trên phẩm tính độc đáo và toàn vẹn của con người họ, đặt ra nghĩa vụ không bao giờ được bỏ rơi bất kỳ ai trước những căn bệnh nan y. Sự sống con người, vì lẽ số phận vĩnh cửu của nó, vẫn giữ được toàn bộ giá trị và phẩm giá của mình trong bất kỳ hoàn cảnh nào, ngay cả trong tình trạng bấp bênh và mong manh, và như vậy sự sống con người luôn đáng được quan tâm cao nhất” (ĐTC Phanxicô).

WITH JESUS DURING THE DAY

Relationships

Take a moment to rest and meditate on this reflection. “The relational – and not merely clinical – approach to the patient, considered in the uniqueness and integrity of his or her person, imposes the duty never to abandon anyone in the presence of incurable diseases. Human life, because of its eternal destiny, retains all its value and dignity in any condition, even of precariousness and fragility, and as such is always worthy of the highest consideration” (Pope Francis). Gloria Be

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Lòng biết ơn​

Con tạ ơn vì ngày sắp kết thúc. Con nhớ lại những ơn lành đã nhận được ngày hôm nay. Ai là những người có gương mặt của Chúa trong hôm nay đối với con? Chúa đã đến với con qua lời nói và hành động của anh chị em vào những thời điểm nào trong ngày? Con kết thúc ngày sống bằng việc ca ngợi Chúa vì đã ra tay cứu vớt đời sống con. Ngày mai con có thể làm những việc gì tiếp theo để được hiệp nhất với Chúa nhiều hơn? Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Gratitude

Give thanks for the day that is ending. Recall the blessings you have received today. Who has been the face of God for you today? In which moments did God come to you through the words and actions of your brothers and sisters? Conclude this day by praising the Lord for acting in your life. What can you do tomorrow to be more united with God? Hail Mary

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 20-04-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 20/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Lời Hằng Sống …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 19-04-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 19/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Của ăn và …