Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 05/09/2022CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha, đây là ngày sống mới Cha ban tặng! Con mở cửa trái tim mình và đón nhận sứ mệnh của Chúa Giêsu dành cho con. “Đưa tay ra.” (Lc 6,6-11). Thiên Chúa cho phép con mở rộng bàn tay mình và ban sự sống xung quanh con. Con cùng Ngài lập kế hoạch cho cuộc hành trình của lòng thương xót. Có ai đang cần bàn tay của con hôm nay? Nguyện xin dâng Chúa hành trình của con để cầu nguyện cho việc xóa bỏ án tử hình đe dọa phẩm giá của con người. Lạy Cha chúng con...

 

WITH JESUS IN THE MORNING

Open the window of your heart at this new dawn and receive Christ’s mission for you. “Stretch out your hand.” (Lk 6:6-11). The Lord enables you to extend your hands and give life around you. Plan with him your journey in compassion. Who needs your hand today? Pray and offer your journey for the abolition of the death penalty that threatens the dignity of the person. Our Father.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Con chọn một góc yên tĩnh để tạm dừng ngày sống của con. Hôm nay con có thực thi đức công bình chưa? Con đang ấp ủ những cảm xúc gì trong lòng? Hôm nay là một ngày đặc biệt để chào đón Tình yêu của Thiên Chúa, và lan tỏa tình yêu ấy xung quanh con để phụng sự. “Đó là câu hỏi của một người phụng sự, của một người toàn diện, của cả đàn ông và phụ nữ, với sự quan tâm và chăm sóc đặc biệt đối với những người yếu thế và thiệt thòi nhất” – ĐTC Phanxicô. Thử thách mà ĐTC Phanxicô nêu lên là nhận ra giá trị của mỗi con người, vượt ra ngoài tội lỗi của mình. Con có thể làm điều đó ngày hôm nay bằng cách nào?

WITH JESUS DURING THE DAY

Choose a quiet corner to pause your day. How are you fairing today? What feelings do you harbor in your heart? Today is a special day to welcome the Love of God and spread it around you for service. “It is a question of serving man, the integral man, all men and women, with special attention and care for the weakest and most disadvantaged”- Pope Francis. The challenge Pope Francis proposes is to recognize the value of every human being, beyond his sin. How can you do that today?

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Một ngày nữa đang dần kết thúc, nhịp độ hoạt động của con đang dần chậm lại, con tạm dừng để hồi tưởng ngày sống hôm nay, từ lúc bình minh đến tận bây giờ. Ngày hôm nay đã đi qua trong một trái tim tràn đầy sức sống. Con có muốn đặc biệt tạ ơn Cha vì điều gì đó không? Con đã sẵn sàng phục vụ những người anh chị em của mình như thế nào? Các cử chỉ của con có sửa chữa, hiệp nhất, giúp đỡ, hay truyền đạt lòng thương xót không? Con có muốn xin lỗi vì điều gì không? Nguyện xin Chúa giúp đỡ để con biết cách bắt đầu ngày mai, đồng hành với những người cần đến sự giúp đỡ của con. Con viết ra một quyết tâm. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

The day is ending, the pace of your activities is slowing down, pause to reread your day from dawn until now. It passes through the heart that lived. Is there anything you want to thank especially for? How has your availability been at the service of your brothers? Do your gestures repair, unite, help, or convey mercy? Do you want to apologize for anything? Ask the Lord for help to start tomorrow and accompany those who need it. Write down your resolution. Hail Mary

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 23-05-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 23/05/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Món quà của …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 22-05-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 22/05/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Làm điều thiện …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *