Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 07/06/2023

 

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

 

Chúa ơi, xin cảm ơn Ngài vì lại ban cho con một ngày sống mới đong đầy tình yêu của Ngài. “Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là của kẻ sống.” (Mc 12, 18-27). Xin cho con biết lan toả cho tha nhân sự sống dồi dào Ngài dành cho con. Cũng xin Ngài chỉ cho con cách truyền tải Sự Sống Ngài ban cho con. Có những người chịu đau khổ tra tấn, cần lời cầu nguyện của con. Xin cho lời con khẩn cầu được tình yêu Chúa tuôn tràn nơi họ. Con xin cầu nguyện cho cộng đồng quốc tế biết cam kết một cách cụ thể để bảo đảm loại bỏ hình thức tra tấn, cũng như cam đoan hỗ trợ các nạn nhân và gia đình của họ. Lạy Cha chúng con…

 

WITH JESUS IN THE MORNING

Welcome the day that God gives you today giving thanks to Him for his love. “He is not God of the dead but of the living.” (Mark 12:18-27). He has life in abundance for you, to spread it around to others. In what way can you transmit that Life that he gives you? There are people who suffer from torture, and they need your compassion in prayer. Pray, and where you pour out the compassion of Christ, offer it for them. Let us pray for the international community to commit itself concretely to the abolition of torture, guaranteeing support for its victims and their families. Our Father.

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

 

Con nghỉ ngơi và lắng đọng trái tim mình để chuẩn bị sẵn sàng cho sứ mệnh của Chúa. Con suy niệm những lời chia sẻ của ĐGH Phanxicô: “Nhờ Đức Giêsu Kitô và Thần Khí của Người mà cuộc sống của chúng ta cũng trở nên ‘tấm bánh bẻ ra’ cho anh chị em xung quanh. Và khi sống một cuộc đời như thế, chúng ta khám phá ra niềm vui đích thực. Niềm vui của việc trở nên một món quà nhỏ bé, để tương xứng với món quà Hồng Ân mà chúng ta đã được lãnh nhận mà không hề nhận lại công danh gì”. Lạy Chúa, những lời này có ý nghĩa gì với con? Với ý cầu nguyện trong tháng này, xin cho con trở nên “tấm bánh bẻ ra” cho anh chị em mình. Con tiếp tục ngày sống với sự hiện diện của Chúa Giêsu.

 

WITH JESUS DURING THE DAY

Take a break, delving into your heart to be available to the mission of Christ. We share with you a text from Pope Francis for reflection. “Thanks to Jesus and his Spirit, our lives also become “broken bread” for our brothers. And living like this we discover true joy. The joy of becoming a gift, to correspond to the great gift that we have received before, without merit on our part.” What do these words say to you? How can you be “broken bread” for others with this month’s intention? Continue with Jesus on your journey.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

 

Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa trong từng khoảnh khắc của ngày sống này vì Ngài cho con nhận thấy lời Ngài và đường lối Ngài. Chúa mở ra con đường tự do cho con. Xin thứ tha cho những lúc con vội vã vô tâm chẳng nhận ra Ngài, và thờ ơ chẳng đáp lại tình yêu Ngài. Đặc biệt trong những lúc con làm anh chị em mình cơ cực. Xin Chúa cho con ơn nhận thấy Ngài trong Phúc Âm Lời Chúa cũng như trong Phúc Âm đời con. Xin cho con đừng cứng lòng. Kính mừng Maria…

 

WITH JESUS IN THE NIGHT

Lord, I thank you for the moments today in which I recognized your word and your guidance. You open the path of freedom for me. Forgive me for the moments in which, due to a rush or lack of attention, I did not recognize you and did not respond to your love. Especially, when in those moments, I made my brothers suffer. I ask you for the grace to know you in your Gospel and in the Gospel of my life that you write every day. Help me to be more faithful. Hail Mary.

 

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 11-07-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 11/07/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Theo chân Thánh …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 10-07-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 10/07/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Đón nhận ơn …