Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 12/09/2022
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Cha ơi, xin đánh thức trái tim con cùng với bình minh mới này. Con ghi chép lại những điều bản thân thấy biết ơn Cha. Đó là người con yêu thương, đồng nghiệp, hay chỉ đơn thuần là một ly cà phê nóng? Lời Chúa mời gọi con tin yêu Ngài, để con được chiêm ngắm những mầu nhiệm, và truyền rao mọi người đến với Tình Yêu Chúa. “Tôi nói cho các ông hay: ngay cả trong dân Ít-ra-en, tôi cũng chưa thấy một người nào có lòng tin mạnh như thế” (Lc 7,1-10). Trong giờ cầu nguyện buổi sáng này, xin Chúa cho con thêm niềm tin để ra đi thực hiện sứ vụ biết cho đi và bảo vệ những sự sống xung quanh mình. Con nguyện dâng ngày sống này, cầu cho án tử hình được hủy bỏ ở các quốc gia. Lạy Cha chúng con

WITH JESUS IN THE MORNING

Awaken your heart to this new dawn. Write down anything that you are thankful to the Lord for. Is it your loved ones, your coworkers, or a simple cup of coffee? The Word invites you to believe in Him. If you do, you will see miracles, and you will set in motion others to the Love of God. “I tell you, not even in Israel have I found such faith” (Lk 7:1-10). In this morning prayer ask for more faith to drive you in the mission of giving and protecting the lives of those around you. Offer this day to the end of the death penalty. Our Father.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Dừng lại giữa những hối hả, con đi tìm sự hiện hữu của Chúa trong trái tim con. Làm sao để con cảm nhận được hơi ấm của trái tim trong lòng mình, trong tha nhân và trong mọi sự? Dành một vài phút thinh lặng. “Ánh sáng của đức tin không xua tan hết bóng tối trong chúng ta nhưng là một ngọn đèn, dẫn chúng ta trong đêm tối, và chúng ta chỉ cần vững bước đi là đủ…Thiên Chúa không cho ta một lý lẽ để giải thích mọi sự, nhưng Ngài trả lời chúng ta bằng một hiện hữu kèm theo.” (ĐGH Phanxicô) Xin soi sáng lối đường con bằng niềm tin và xin cho niềm tin ấy tỏa sáng trong đêm tối. Xin cho con từ bỏ những lý lẽ cằn cỗi và tiếp tục đồng hành cùng Chúa con.

WITH JESUS DURING THE DAY

Make a stop on your busy road to connect your heart with the presence of the Lord. How do you sense your heart is in yourself, with others, and in every situation? Take a few minutes of silence. “The light of faith does not dispel all our darkness, but, like a lamp, guides our steps in the night, and this is enough to walk… God does not give a reasoning that explains everything, but responds with an accompanying presence.” (Pope Francis) Light up your path with faith and let it shine in the darkness. Leave the reasoning barren and forsake in God. Continue with the Lord.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Ngày sắp kết thúc. Con tự hỏi mình có mời Chúa vào ngày sống hôm nay chưa? Con có được những khoảnh khắc bình an, hoan hỉ và có mạnh mẽ đối mặt với những khó khăn? Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài vì mọi sự. Đức tin của con có thúc đẩy bản thân giúp đỡ mọi người? Những cuộc gặp gỡ của con với tha nhân và với chính mình như thế nào? Con có nghĩ rằng một ai đó cần con xin lỗi? Được rảo bước cùng một ai đó là ơn lành từ Chúa. Con cảm tạ Chúa vì tất cả những người hiện hữu trong cuộc sống mình, và viết xuống một việc con muốn thay đổi để niềm tin của bản thân là bảo vệ những mối quan hệ với mọi người, sửa chữa những lỗi lầm mà con lỡ phạm. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

The day is coming to a close. Did you bring God to life today? Did you moments of peace, joy and strength to face difficulties? Thank the Lord if you did. Did your faith mobilize you to help others? What were your encounters like with others and yourself? Do you think someone needs you to ask forgiveness? Walking with others is a gift from God. Be thankful for all those in your life, and write down a change so that your faith translates into protecting your bonds with others, repairing the damages you may have committed. Hail Mary.

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

 

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 18-07-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 18/07/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Sứ mạng của …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 11-07-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 11/07/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Theo chân Thánh …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *