Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 20/09/2022CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Ngày mới đến như một món quà đặc biệt Cha dành cho con! Nhìn về những ơn lành đã nhận, con xin dâng lời cảm tạ Cha về muôn vàn hồng ân ấy. Lời Chúa đã trao cho con chiếc chìa khoá để con tham dự và xây dựng một gia đình: “Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành” (Lc 8,19-21). Con có đặt trung tín lên trên hết trong những mối tương quan với mọi người? Con có nhận ra Chúa Cha cũng chính là nguồn yêu thương mà con dành đến cho anh chị em mình? Con có tìm kiếm trong Lời Chúa ánh sáng dẫn lối để con biết yêu thương tha nhân nhiều hơn? Lạy Cha, xin hãy giúp con biết thanh lọc sự yêu thương để con biết yêu nhiều và nhiều hơn nữa. Lạy Cha chúng con

WITH JESUS IN THE MORNING

Welcome this day that begins as a gift the Lord prepared especially for you. Review the graces you have received and thank the Lord for them. In the Word, Jesus gives us the key to being in and making a family: “My mother and my brothers are those who hear the word of God and act on it” (Lk 8: 19-21). Do you prioritize faith in your relationships? Do you recognize the Father as the source of the love you give to your brother? Do you seek in the Word the light that leads you to love others better? Ask the Lord to help you purify your affections to love more and better. Our Father.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Con dừng lại và nghỉ ngơi trong giây phút này. Một ngày sống của con đang trôi qua như thế nào? Ai đã cùng con trải qua những giây phút của ngày sống này? Luôn nhớ rằng, con được liên kết với mọi người, tất cả là chi thể của Hội Thánh và là thành viên của đại gia đình nhân loại. “Mục đích của Thượng hội đồng là để xây dựng và làm sâu sắc thêm những mối tương quan, để học hỏi lẫn nhau, xây dựng những cầu nối, khai sáng trí hiểu, khơi dậy tâm hồn và tiếp thêm sinh lực cho công cuộc chung của các tín hữu” (Sổ tay Thượng hội đồng). Con trích từng hành dộng nơi câu nói ấy và cố gắng thực hiện chúng trong đời sống thường nhật. Chúa Giê-su đang tin tưởng nơi con!

WITH JESUS DURING THE DAY

Pause your day and rest. How are you going through the day? Who are you sharing it with? Keep in mind that we are linked to each other, we are an ecclesial body and members of the great human family. “The purpose of this Synod…is to forge new and deeper relationships, learn from each other, build bridges, enlighten minds, inflame hearts and invigorate our hands for our common mission.” (Vademecum Synod). Extract each verb from this sentence and seek to capture them in your daily life. Jesus is counting on you today.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Lạy Cha, con khép lại một ngày sống bằng khúc ca tạ ơn vì muôn ơn lành Ngài thương ban. Ơn lành đặc biệt nào mà hôm nay con nhận ra? Con nhìn vào thái độ, và cách con liên đới với anh em mình. Con có cảm thấy rằng sự liên đới ấy giúp con quan tâm và gắn kết mật thiết hơn với mọi người chăng? Con có đón nhận những điểm hạn chế, nâng đỡ và giúp đỡ họ cải thiện những hạn chế đó? Con xin hạ quyết tâm để biết quan tâm đến mọi người hơn trong đời sống hằng ngày. Kính mừng Maria….

 

WITH JESUS IN THE NIGHT

Close the day thanking the Lord for what he has given. What special grace do you recognize today? Look at your attitudes, the way you relate to your sisters and brothers. Do you feel that your way of proceeding takes care of and strengthens those bonds? Do you welcome their weaknesses, promote them and help them? Make a resolution to act caring for life in daily dealings with others. Hail Mary.

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 26-05-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 26/05/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Đến bất cứ …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 25-05-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 25/05/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Trở nên như …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *