Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 23/08/2023

 

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

 

Con tạ ơn Chúa vì những hoa trái của Đại hội Giới trẻ thế giới tại Lisbon cho Giáo hội, và cho những ai đã được nhìn thấy cùng những ai còn bước đi về phía ánh sáng. “Cầm lấy phần của bạn mà đi đi” (Mt 20,14). Hai tuần sau Đại hội Giới trẻ thế giới, những điều gì vẫn còn đọng lại trong con? Những lời nói, hình ảnh và cử chỉ nào đã thúc đẩy con tiến về phía trước? Đâu là những thách thức từ những điều đó? Hôm nay, con sẽ nỗ lực gấp đôi để hướng tới sự hoán cải mà Đại hội Giới trẻ đã mang lại trong con. Cùng với Mẹ Maria, con dâng ngày hôm nay để cảm tạ vì hoa trái mà Đại hội Giới trẻ mang lại. Lạy Cha chúng con…

 

WITH JESUS IN THE MORNING

I thank the Lord for the fruits of WYD Lisbon 2023 for the Church, for those that have already been seen and those that are yet to come to light. “Take what is yours and go” (Mt 20:14). Two weeks after WYD, what still resonates with me? What words, images and gestures move me forward? What challenges do they pose? Today I will redouble my efforts towards the conversion that WYD has brought about in me. With Mary, I offer this day in thanksgiving for the fruits of WYD 2023. Our Father.

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

 

Trước khi tiếp tục công việc của ngày hôm nay, con dành khoảnh khắc nghỉ ngơi cùng Chúa Giêsu và lắng nghe những gì ĐTC Phanxicô muốn nói với con. “Ánh mắt của Chúa Cha biết cách ấp ủ và dưỡng nuôi những hạt giống thiện hảo nảy nở trong tâm hồn người trẻ. Vì vậy, tâm hồn của mỗi người trẻ phải được coi là ‘đất thánh’, một nơi mang chính hạt giống của sự sống thần linh mà trước khi đến gần và tiến sâu vào Mầu nhiệm ấy, chúng ta phải ‘cởi giày ra'”. Con trở lại ngày sống hôm nay, cố gắng biến ánh nhìn của Chúa Cha làm ánh mắt của con.

 

WITH JESUS DURING THE DAY

Before I resume today’s work, I take a moment to rest with Jesus and listen to what Pope Francis has to say to me. “The gaze of God the Father is capable of valuing and nourishing the seeds of good sown in the hearts of the young. The heart of each young person must therefore be considered “sacred ground”, bearer of seeds of divine life, before the one that you have to “take off your shoes” to be able to approach and penetrate deeply into the Mystery” I return to my day making the gaze of God the Father my gaze.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

 

Vào buổi chiều tàn, con vẫn sống trong ân sủng tràn trề mà Chúa đã ban cho con suốt ngày hôm nay. Nhưng hơn hết, con muốn cảm ơn Chúa vì được là một phần của Giáo Hội, để hiệp thông với tha nhân, sẻ chia những khao khát và những cuộc hành trình. Chúa không bỏ rơi con, Chúa ban cho con cảm thức thuộc về cộng đoàn, có giá trị, hữu ích và được yêu thương. Chúa chúc lành cho những hạt giống bé nhỏ của con, và với ân sủng của Chúa, chúng đơm hoa kết trái. Ngày hôm nay chính là món quà toàn vẹn từ tay Chúa ban. Xin cho con ân sủng để chăm sóc những gì Chúa ban cho con, hầu chúng trổ sinh hoa trái và sẻ chia với tha nhân. Xin Chúa cho con biết mỉm cười trước những khó khăn, và cho con sống ngày mai với lòng biết ơn vì những món quà của Ngài. Kính Mừng Maria…

 

WITH JESUS IN THE NIGHT

At the end of the afternoon, I can’t escape the enormous amount of graces I received from You today. But above all, I want to thank you for the gift of being the Church, in communion with so many others, sharing desires and journeys. You don’t leave me alone, you make me feel in a community, valuable, useful, loved. You bless my little seeds and, with your grace, they bear fruit. My day was a pure gift from your hands. Give me the grace to take care of what you offer me, to make it fruitful and to share it with others. Make me smile in the face of difficulties and may I live tomorrow thanking you for your gifts. Hail Mary

 

 

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 20-02-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 20/02/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Ít Lời “Khi …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 19-02-2024

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 19/02/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Lòng nhiệt thành mong …