Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 26/05/2023

 

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

 

Con đón nhận ngày hôm nay và tạ ơn tình yêu của Ngài đang hiện diện và đỡ nâng con. Qua Tin Mừng hôm nay, Chúa đòi hỏi tình yêu nơi con, và trao phó các anh chị em khác cho con nữa. Con nhận ra sự mong manh và hạn hẹp trong tình yêu mà con dành cho Ngài, cho nhân loại và cho tất cả tạo vật. “Anh có yêu mến Thầy không?… Hãy chăm sóc chiên con của Thầy.” (Ga 21,15-19)“Ánh nhìn của Chúa Giêsu là sự xác nhận sứ vụ, nhưng ánh nhìn ấy cũng là cách Ngài xin Phêrô xác nhận lòng yêu mến dành cho Ngài.” (ĐTC Phanxicô). Con dâng ngày hôm nay cho các phong trào của Giáo hội để họ đáp lại tình yêu của Chúa một cách quảng đại. Lạy Cha chúng con….

 

WITH JESUS IN THE MORNING

I receive this day thanking you for your love that is present and embraces me. Today in your word you ask us for our love, and you entrust us to our brothers and sisters. We are conscious of our fragileness and limited love for you, for humanity, and for all of creation. “Do you love me?… Feed my sheep” (Jn 21:15-19) “The gaze is the confirmation of the mission, but also the gaze is the way in which Jesus asks Peter to confirm his love for him.” (Pope Francis). Offer this day for the Church movements so that they respond to the love of the Lord with generosity. Our Father.

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

 

Con dừng lại để dành một chút thời gian trước sự hiện diện của Chúa trước khi tiếp tục ngày sống. Vào thứ Sáu cuối cùng của tháng Năm, con nhìn lại những hoa trái nơi mình nhờ lời cầu nguyện cho các phong trào và nhóm của Giáo hội: Con thấy mình được đánh động bởi điều gì? ĐTC Phanxicô nhắc nhở con rằng, họ chính là những người đã đánh thức sứ mạng loan báo Tin Mừng trong Giáo hội. Con thấy mình đã đáp lại lời mời gọi ấy và chung tay với các anh chị em khác để chu toàn sứ mạng chưa? Con tạ ơn Chúa vì được lãnh nhận Bí tích Rửa Tội và được Ngài thương mời gọi cộng tác vào sứ mạng loan báo Tin Mừng, cách cá vị hoặc trong sự hiệp thông. Con vui vẻ tiếp tục các hoạt động của mình.

 

WITH JESUS DURING THE DAY

I stop myself to take a moment in the presence of the Lord before continuing on with my day. In this last Friday of the month of May, I revisit the fruit that prayer for the Church movements and groups has left me. What have I felt moved to this month? Pope Francis reminds us that they are the ones who have awakened the mission of evangelization in the Church. Do you feel that you have responded to this call to work with others in this mission? I give thanks to God for my Baptism and call to evangelize personally and communally. I continue with my activities cheerfully.

 

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

 

Lạy Chúa, ngày hôm nay, đã có những khoảnh khắc con thấy mình như đang đối diện với câu hỏi mà Ngài đặt ra cho thánh Phêrô. Con đã đáp lại như thế nào? Con có bày tỏ tình yêu của con dành cho Ngài và cho các anh chị em của con không? Xin cho con biết học theo gương của Thánh Phêrô. Xin ban cho con khả năng đứng dậy khi vấp ngã, và tin tưởng vào sự nâng đỡ của các anh chị em đồng hành với con trong Giáo hội. Ước gì con có thể trở nên chứng nhân đáng tin cậy cho sự Phục sinh của Chúa. Kính mừng Maria…

 

WITH JESUS IN THE NIGHT

Lord, even today there have been moments when I have felt confronted. How have I reacted? Have I shown my love for You and for my brothers and sisters? Peter can be my teacher in this. I also want to be capable of rising back up when I fall, confident in the help of the brothers and sisters that walk with me in the Church. Help us to be credible witnesses of the resurrection. Hail Mary.

 

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 14-04-2024

     TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 14/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Hãy để …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 13-04-2024

     TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 13/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Những cơn …