Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 27/03/2023

 

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

 

Con tạ ơn Chúa vì một ngày mới . “Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi” (Ga 8,1-11). Thường thì chúng con không có khả năng đánh giá sự không hoàn hảo của chính mình, chúng con thường phán xét người khác, khi chúng con có những điểm không hoàn hảo giống nhau. Nhận thức được bản thân mình như vậy, hôm nay, con sẽ không chỉ trích những người xung quanh, chỉ nhìn người khác mà không phán xét. Hôm nay, con sẽ sống thật kiên nhẫn và tử tế. Con xin dâng ngày hôm nay cùng Mẹ Maria cho sự hiệp nhất cũng như hòa bình của thế giới, và cho ý cầu nguyện trong tháng.

WITH JESUS IN THE MORNING

I give thanks to the Lord for this new day. “Let the one among you who is without sin be the first to throw a stone at her” (Jn 8:1-11). Often we are not capable of evaluating our incohernces, judging others when we have so much of the same imperfections. Recognizing myself like this, today I will not criticize those around me, looking alone ot undersatnd without judging. I will live this day with patience and kindness. I offer my day with Mary for the unity and peace of the world and for the prayer intention of the month.

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Mẹ Maria biết cách đứng dưới chân thập giá của Chúa Con. Mẹ đứng vững vàng bên cạnh Người. Trong tư thế ấy, Mẹ thể hiện cách sống của Mẹ. Mẹ là môn đệ đầu tiên, và Mẹ cũng dạy cho tất cả các môn đệ biết rằng chúng con được mời gọi đối mặt với đau khổ của người vô tội, không trốn tránh hay nhu nhược. Nhìn vào gương Mẹ Maria chính là học cách khám phá ra người môn đệ của Chúa Kitô nên ở đâu và nên như thế nào (ĐTC Phanxicô). Trong suốt ngày hôm nay, con nhìn nơi Mẹ Maria. Con cầu nguyện cùng Mẹ là người thầy của con.

WITH JESUS DURING THE DAY

Mary knew how to be at the foot of the cross of her Son. She stood firm by his side. With this posture, she manifests her way of being in life. She was the first disciple, and she teaches all disciples how we are invited to face the suffering of the innocent, without evasion or pusillanimity. Looking at Mary is learning to discover where and how the disciple of Christ should be. (Pope Francis) Throughout this day, look at Mary. May she be your teacher.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

 

Con hiện diện trước nhan Chúa, khẩn xin lòng thương xót nơi Ngài. Con cảm tạ Ngài về tình thương con được nhận lãnh trong ngày hôm nay, cũng như về lòng tốt của những người đã yêu mến con. Hôm nay con có mâu thuẫn gì trong những giây phút thiếu kiên nhẫn không? Con có khả năng tha thứ không? Con xin Chúa tha thứ nếu con phạm lỗi. Con đặt mục tiêu ngày mai biết yêu thương người khác với lòng quảng đại hơn. Kính mừng Mẹ Maria.

 

WITH JESUS IN THE NIGHT

Here I am before God, needing mercy. I give him thanks for the love that I received today and for the goodness of that people that have loved me. Did I have any conflicts of moments of impatience today? Was I capable of forgiving? I ask for forgiveness if I was at fault. I propose tomorrow to love others with more generosity. Hail Mary.

 

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 17-06-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 17/06/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Câu trả lời …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 16-06-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 16/06/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Sự lớn mạnh …