3 phút tĩnh tâm: anh em là đền thờ

Trước khi bắt đầu giây phút tĩnh tâm này, bạn hãy ngừng lại trong giây lát và để cho tâm hồn tĩnh lặng. Hãy quẳng đi mọi gánh lo trong suy nghĩ của bạn. Hãy hít thở thật sâu và chậm rãi. Hãy cảm nhận ánh mắt yêu thương Thiên Chúa đang dành cho bạn.

Lời Chúa (1 Cr 6,19-20)

Hay anh em lại chẳng biết rằng thân xác anh em là Đền Thờ của Thánh Thần sao? Mà Thánh Thần đang ngự trong anh em là Thánh Thần chính Thiên Chúa đã ban cho anh em. Như thế, anh em đâu còn thuộc về mình nữa, vì Thiên Chúa đã trả giá đắt mà chuộc lấy anh em. Vậy anh em hãy tôn vinh Thiên Chúa nơi thân xác anh em.

Suy niệm

Thánh Phao-lô dùng lối nói ẩn dụ về đền thờ để nhắc nhớ các tín hữu Cô-rin-tô rằng thân xác của họ thật là linh thiêng. Đối với người Do Thái thời đó, Đền thờ Giê-ru-sa-lem là nơi thánh thiêng nhất. Đền thờ quả là một điều gì đó khiến họ dễ dàng liên hệ tới bản thân. Cũng vậy, mỗi người chúng ta là một đền thờ của Chúa Thánh Thần. Dù vậy, sự thật ấy thường bị lãng quên trong đời sống hàng ngày của ta. Tuy nhiên, khi chúng ta thực sự tin vào sự thật đó, thì suy nghĩ và hành động của ta sẽ khác và cuộc sống của ta cũng được biến đổi. Khi chúng ta coi trọng thân xác của mình và thân xác của người khác, chúng ta đang sử dụng thân xác để làm vinh danh Thiên Chúa.

Câu hỏi phản tỉnh

Tôi sẽ đối xử với thân xác của mình ra sao khi biết rằng đó là đền thờ của Chúa Thánh Thần?

Tôi sẽ sử dụng thân xác của mình thế nào để làm vinh danh Thiên Chúa?

Lời nguyện

(Hãy thưa chuyện với Thiên Chúa bằng lời nguyện dưới đây hoặc bằng lời nguyện của bạn)

Lạy Thiên Chúa yêu thương, Thần Khí của Chúa đổ tràn trên chúng con và biến đổi chúng con trở nên thánh thiện. Xin giúp con ý thức về món quà lớn lao của Thần Khí  và xin giúp con đối xử với thân xác con cũng như thân xác tha nhân như là đền thờ của Chúa Thánh Thần.

Quang Khanh, S.J.

(Nguồn: www.loyolapress.com)

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 16-06-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 16/06/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Sự lớn mạnh …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 15-06-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 15/06/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Tránh xa tội …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *