Ai Tín: Ông cố Vinh Sơn Maria Nguyễn Văn Khiết , thân phụ Lm Phêrô Nguyễn Đức Thắng , SJ

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống.
Ai tin vào Thầy, thì dù có chết, cũng sẽ được sống”. (Ga 11, 25)

Anh em Dòng Tên Việt Nam

Tỉnh Dòng Phanxicô Xaviê

xin kính báo:

 

 

Ông cố Vinh Sơn Maria NGUYỄN VĂN KHIẾT

Thân Phụ linh mục Phêrô Nguyễn Đức Thắng, SJ, quản xứ giáo xứ Đồng Tâm, giáo phận Phú Cường

đã tạ thế ngày 6 tháng 5 năm 2023, hưởng thọ 90 tuổi.

 

Thánh Lễ An Táng do Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ, nguyên Giám mục giáo phận Phú Cường chủ sự vào lúc 9h30 ngày 9/5/2023 tại thánh đường giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, giáo hạt Gia Kiệm, giáo phận Xuân Lộc.

Xin anh chị em hiệp ý cầu nguyện cho Ông cố Vinh Sơn Maria được hưởng nhan thánh Chúa.

Kính báo

Ban Truyền Thông Tỉnh Dòng

Kiểm tra tương tự

Chương trình tang lễ cha Giuse Vũ Kim Chính SJ

Văn Phòng Tỉnh Dòng Tên Việt Nam xin thông báo Chương Trình Tang Lễ cha …

Ai tín: Cha Giuse Vũ Kim Chính, S.J.

Anh em Dòng Tên Việt Nam Tỉnh Dòng Phanxicô Xaviê xin kính báo: Linh mục …