Audio buổi nói chuyện về Lịch sử chữ Quốc Ngữ tại trung tâm Đắc Lộ

DACLO (7)

Mời quý vị nghe bài trình bày của nhà nghiên cứu Công Giáo Nguyễn Đình Đầu về quá trình sáng tạo chữ quốc ngữ từ mẫu tự La tinh của các nhà truyền giáo Dòng Tên tại trung tâm Đắc Lộ ngày 23 tháng 2 năm 2014.

1. Linh mục Antôn Nguyễn Cao Siêu SJ, giới thiệu diễn giả – Giáo sư Sử học Công giáo Nguyễn Đình Đầu

2. Dòng Tên & lịch sử chữ Quốc Ngữ – Giáo sư Sử học Công giáo Nguyễn Đình Đầu

3. Trao đổi và kết

Audio Anh Tuấn

Nguồn: website TGP Sài Gòn

Kiểm tra tương tự

Nói sao về truyền giáo?

Đến hẹn lại lên. Cứ mỗi tháng, khối Triết lại có một chuyên đề về …

Được sai đi loan báo Tin Mừng cho người nghèo

  Trong truyền thống của Do Thái giáo, bao lâu tôn thờ Thiên Chúa cho …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *