1

Kiểm tra tương tự

Hai điều răn (Thứ Năm Tuần 9 Thường niên)

Lời Chúa: Mc 12, 28-34 28 Có một người trong các kinh sư đã nghe …

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 07/06/2023

  CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG   Chúa ơi, xin cảm ơn Ngài vì lại …