Đức Giáo Hoàng với Tu sĩ: Khi giúp người nghèo đói, nụ cười còn hơn cả bánh mì

[youtube]https://youtu.be/xfweopPiUxo[/youtube]

Nguồn: ROME REPORTS tiếng Việt

Kiểm tra tương tự

Xin soi sáng con từ bên trong

Bạn thân mến, Mời bạn tiếp tục cùng chúng tôi cầu nguyện với loạt bài “Phút …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 28-02-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 28/02/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Sẵn sàng phục …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *