Đức Thánh Cha giải thích những điểm chính yếu liên quan đến việc cải cách Giáo triều

Mỗi năm, cứ đến dịp Giáng sinh, Đức Thánh Cha trình bày trước Giáo triều một vài hướng dẫn liên quan đến thái độ làm việc mà những người cộng tác với Ngài cần có. Ngài không muốn thay đổi con người, nhưng ngài muốn có một sự biến đổi nơi từng người.

Đức Thánh Cha

“Chúng ta không thể canh tân giáo triều bằng cách thay đổi con người, điều luôn thường diễn ra, nhưng là sự biến đổi cá nhân của từng người. Không có thay đổi suy nghĩ, mọi nỗ lực đều vô ích”

Đức Thánh Cha nói về ba thái độ đối với việc cải cách: trước hết là một thái độ “mở ra” với thiện chí và đối thoại, thứ hai là thái độ “che dấu” nghĩa là có đón nhận thay đổi nhưng không thực hiện, và thái độ thứ ba là dã tâm.

Đức Thánh Cha

“Thái độ cuối cùng dùng nhiều ngôn từ biện minh và trong nhiều trường hợp, đó là những lời buộc tội. Thái độ này ẩn trong truyền thống, trong dáng vẻ bề ngoài, trong hình thức, trong những cái chúng ta đã biết rồi, hay theo một cách riêng tư nào đó,mà không có sự phân biệt việc làm, người thực hiện và hành động”

Đức Thánh Cha nói đến 12 tiêu chuẩn giúp cho việc canh tân. Những tiêu chuẩn này khởi đi từ “sự hoán cải cá nhân” đến “suy nghĩ”, “phẩm chất chuyên môn” và “sự tiệm tiến”.

Sau đó, ngài đã trình bày tỉ mỉ việc cải cách cơ cấu ngài đã thực hiện, từ sáng kiến Hội đồng các Hồng y cho đến việc cải cách Truyền Thông Tòa Thánh.

Cuối cùng, ngài đã chào thăm từng thành viên có mặt và tặng họ quyển sách về việc chữa lành những căn bệnh của linh hồn.

Kiểm tra tương tự

Đức Thánh Cha: “Một Kitô hữu không can đảm” là “một Kitô hữu vô dụng’

Trong Buổi Tiếp Kiến Chung hôm thứ Tư, 10.04.2024 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô …

Đức Thánh Cha: Dù chúng ta dù có thất bại thế nào, Chúa vẫn chờ chúng ta

Chiều thứ Năm Tuần Thánh, ngày 28/4/2024, Đức Thánh Cha đã đến chủ sự Thánh …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *