Tông Đồ Cầu Nguyện, 05-01-2024

 

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 05/01/2024

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Vùng ngoại ô

Sáng nay, trong lời cầu nguyện con suy ngẫm xem thế giới cần điều gì nhất. Lòng tốt, tình huynh đệ hay sự giúp đỡ lẫn nhau? Thiên Chúa dõi theo đoàn chiên của Người và biết tất cả những thách thức mà chúng con phải đối mặt, Thánh Thần của Ngài khơi dậy các đặc sủng và tài năng mà Ngài đặt trong mỗi người chúng con để chúng con có thể đảm nhận được sứ mệnh lòng thương xót của Chúa Giê-su. Lạy Cha, xin cho con luôn ước ao mở lòng ra với Ngài như Thánh Tông đồ Phi-líp-phê đã trả lời câu hỏi của người bạn Na-tha-na-en:“Từ Na-da-rét, làm sao có cái gì hay được?”(Ga 1,43). Na-da-rét, một ngôi làng ở ngoại ô. Con dâng lên Chúa ngày hôm nay của con. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Periphery

This morning, reflect in prayer what the world needs more than anything else. Kindness, fraternity, mutual help? God sees humanity and the challenges it faces; his Spirit stirs up charisms and talents that he creates in us, so that we can take our place in Jesus’ mission of compassion. Find the desire to open yourself up to him as the Apostle Philip did. For as Philip said to his friend Nathanael: “Can anything good come out of Nazareth?” (Jn 1:43). Nazareth, a village on the outskirts. Lord, accept my offering today. Our Father

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Ân sủng dành cho con

“Trong ân sủng của Chúa Thánh Thần, liệu con có được nhận đặc sủng nào mà mọi người đều nhận ra và khuyến khích không? Con nên làm gì với đặc sủng được nhận? Con nên biết ơn và quảng đại phục vụ mọi người hay con chỉ thờ ơ và cuối cùng quên mất chúng? Hoặc đặc sủng đó có trở thành nguồn cơn cho sự tự cao của con đến mức con luôn phàn nàn về người khác, và mong muốn mọi người làm theo cách của con không? Con có ghen tị với đặc sủng của người khác không? Đặc sủng là một món quà: chỉ có Thiên Chúa mới có thể ban tặng” (ĐTC Phanxicô).

WITH JESUS DURING THE DAY

To give us

“In the grace of his Spirit, has the Lord given me a charism that my brothers and sisters have recognized and encouraged? How do I handle this gift: with generosity, putting it at the service of all, or do I neglect it and end up forgetting it? Or does it become a source of pride for me, to the point of always complaining about others and expecting the community to do things my way? Am I envious of the charisms of others? A charism is a gift: only God gives it”. (Pope Francis)

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI TỐI

Phút hồi tâm

Con ở một mình hoặc cùng những người khác để nhìn lại ngày sống của con. Tạ ơn Chúa vì những lời cầu nguyện, những cuộc gặp gỡ, những dự án và những niềm vui trong ngày của con. Con cũng biết ơn về những mối liên kết Ngài đã tạo ra giữa con và anh chị em khác. Con có góp phần làm cho ngày sống của ai đó trở nên tốt đẹp hơn không? Con có đến với anh chị em mình cùng một trái tim biết lắng nghe và một tâm trí cởi mở không? Hôm nay, con đã giúp đỡ ai chưa? Con có sử dụng các ân sủng Ngài ban cho con không? Lạy Chúa, xin cho con biết nhận ra những đặc sủng riêng biệt của anh chị em mình và ca tụng những điều được tạo nên theo hình ảnh Ngài. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Reviewing the day

Review your day alone or with someone else. Thank the Lord for the prayers, the encounters, the projects and the joys of your day. Be thankful for the bonds that the Lord creates between you and others. Did you contribute to making someone’s day more beautiful? Did you offer others a listenring heart and an open mind? Did you do someone a favor? Did you use the gifts that the Lord has given you ? Tomorrow, recgonize the unique charisms of others. With the Lord, admire all those made in his image and likeness. Hail Mary

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 19-04-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 19/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Của ăn và …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 18-04-2024

     TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 18/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Bánh Hằng …