Tông Đồ Cầu Nguyện, 05-04-2024

 

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 05/04/2024

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Thứ Sáu trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh

Ngày cầu nguyện hàng tháng

Con bắt đầu ngày mới bằng việc tạ ơn Chúa vì Sự Sống cũng như cơ hội để yêu thương và phục vụ. Hôm nay, con hiệp ý cùng toàn thể Mạng lưới Cầu Nguyện Toàn Cầu dâng lời nguyện xin cho phẩm giá và tính phong phú của phụ nữ được công nhận trong mọi nền văn hóa, và nạn phân biệt đối xử mà họ phải gánh chịu ở nhiều nơi trên thế giới có thể được chấm dứt.

Con lắng nghe lời Chúa nói… “Cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi, thì sẽ bắt được cá” (Ga 21,1-14).

ĐTC nói rằng: “Hãy thả lưới trở lại và đón nhận thế giới với niềm hy vọng vào Tin Mừng”, bởi vì con đã đặt niềm tin tưởng vào Chúa. Dù con phải sống thế nào đi nữa, Ngài muốn con làm điều đó một cách trọn vẹn mà không dè dặt, hiệp nhất với Ngài cùng lòng biết ơn.

Con xin dâng lên Chúa ngày sống của mình để cầu nguyện cho những người phụ nữ bị phân biệt đối xử luôn tìm được ánh sáng hy vọng.

WITH JESUS IN THE MORNING

Friday of the Octave of Easter

Monthly Day of Prayer

Begin your day by thanking the Lord for Life and for the opportunity to love and serve. Today we join the entire Prayer Network in praying that the dignity and richness of women may be recognized in all cultures, and that the discrimination they suffer in various parts of the world may cease.

Listen to the Lord who says to you… “Cast the net on the right side of the boat and you will find something” (Jn 21:1-14).

“Cast the nets again and embrace the world with the hope of the Gospel,” the Pope tells us, because you have put your trust in him. No matter what you have to live, He wants you to do it fully without reservations, united to Him, grateful.

Offer your day so that women who suffer discrimination may always find a light of hope.

Offering prayer.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Không phân biệt

Giờ phút này con tạm dừng mọi việc và hướng tâm hồn con về Chúa. ĐTC nói rằng: “Vấn đề phân biệt đối xử thường xảy ra với phụ nữ khi họ bị coi là những người yếu đuối trong xã hội. Tôi đã nhiều lần nhấn mạnh rằng sự đa dạng không nên đưa đến sự bất bình đẳng, mà đúng hơn là dẫn đến sự chấp nhận lẫn nhau với lòng biết ơn”.

Lạy Chúa, xin ban cho con đức khiêm nhường đầy yêu thương khi gặp gỡ mọi người, xin giúp con đón nhận những khác biệt với lòng tôn trọng và quý mến tính phong phú của chúng.

Hôm nay, con xin tạ ơn Chúa vì mỗi người phụ nữ mà Ngài đã tạo nên, cũng như cho toàn thể phụ nữ trên thế giới này.

WITH JESUS DURING THE DAY

Without discrimination

Pause this afternoon to direct your heart and your gaze towards the Lord. The Pope tells us: “The problem of the discrimination that often strikes women is to consider them as other weak categories in society. Many times I have strongly recalled that diversity must never lead to inequality, but rather to a grateful and reciprocal acceptance” (Pope Francis).

Lord, give us loving humility in our encounters with everyone, help us to welcome differences with respect and to value their richness.

Monthly prayer for women… today we want to thank you for each and every woman.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Mở lòng với niềm hy vọng

Đêm đến, con để mình chìm sâu trong sự thinh lặng của thiên nhiên, thiên nhiên biết dừng lại hoạt động của chính nó và biết ơn những gì nó đã trải qua. Con hít thở thật sâu và làm dịu suy nghĩ của bản thân.

Bằng ánh mắt của trái tim, con nhìn lại những gì mình đã trải qua một lần nữa, và tạ ơn Chúa vì những ân sủng con được nhận ngày hôm nay. Điều gì là tâm điểm trong ngày hôm nay của con? Mối tương quan với mọi người chiếm vị trí nào trong ngày sống của con? Con đã trải qua những khó chịu, bất ngờ và những điều nằm ngoài kế hoạch như thế nào? Lạy Chúa, xin ban cho con ân sủng Ngài, để con vững tin và thả lưới.

Con quyết tâm sống ngày mới với niềm hy vọng.

Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Open to hope

As evening falls, take the opportunity to enter into the silence of nature, which abandons its activity and is grateful for what it has experienced. Breathe deeply and quiet your thoughts.

Go through your heart again,what you have experienced, and be grateful for any special grace you have received today. What has been at the center of your day? What place did others occupy? Recognize how you experienced the discomforts, the surprises, the things that escaped your plans. Throw back the net and trust, the Lord assists you with his grace.

Make a resolution to live the new day with hope.

Our Father.

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 18-07-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 18/07/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Sứ mạng của …

Chiêm ngắm Bí tích Thánh Thể qua đôi mắt của 10 vị thánh

Chúa Giêsu hiện diện trong Bí tích Thánh Thể và trong Hội thánh Công giáo. …