Tông Đồ Cầu Nguyện, 08-01-2023

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

 

Lạy Chúa, xin cho con được mở lòng với Chúa, Đấng mặc khải chính mình với con. Hôm nay là lễ Chúa Giêsu Hiển Linh. Khi Thiên Chúa tỏ mình ra, Ngài cho phép mình được nhận biết bởi mọi dân tộc, biểu trưng bởi ba nhà đạo sĩ từ phương Đông. “Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Ma-ri-a, liền sấp mình thờ lạy Người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến” (Mt 2, 11). Từ những giáo huấn không thể quên của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II trong thư gửi người trẻ trước ngày Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới ở Ba Lan, những món quà của ba nhà đạo sĩ luôn nằm trong tâm trí mọi người: vàng của tự do, nhũ hương của lòng nhiệt thành và mộc dược của tình yêu. Lạy Chúa, xin nhận của lễ con dâng. Xin cho con giống như những nhà thông thái biết dâng đời sống này cho Ngài. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Today I open my heart to the Lord who manifests himself. It is the Sunday of the Epiphany of the Lord. When God manifests himself, he allows himself to be discovered by all the nations, symbolized by the three wise men from the East. “And on entering the house they saw the child with Mary his mother. They prostrated themselves and did him homage. Then they opened their treasures and offered him gifts of gold, frankincense, and myrrh” (Mt 2:11). Since the unforgettable teaching of John Paul II in his letter to the youth before WYD in Poland, these gifts of the Magi are clearly on everyone’s mind: the gold of our freedom, the incense of our fervor, the myrrh of our love. Receive my offer, Lord. Here I am like the wise, offering my life. Our Father.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Lạy Chúa, con dừng lại nhịp sống để đến bên Ngài. “Giáo dục nghĩa là làm cho con người trưởng thành thông qua ba lối diễn đạt: tư tưởng, tâm cảm và hành động. Phải có sự hài hòa giữa chúng. Những học sinh phải cảm được điều chúng nghĩ và thực hiện điều chúng nghĩ và cảm nhận được. Việc giáo dục trong lý thuyết, thói quen và giá trị thì giống nhau. Người trẻ phải được giáo dục trong sự chuyển động không ngừng. Bởi nếu không, họ sẽ bị lung lay bởi hàng ngàn thứ, đặc biệt là cơ chế kỹ thuật số luôn mang mối đe dọa nhổ tận gốc rễ người trẻ theo ‘nhịp độ dễ thay đổi và bốc hơi’ này của nền văn minh chúng ta” (ĐGH Phanxicô). Lạy Chúa, xin giúp con tìm kiếm một sự phát triển hài hòa trong cuộc đời con.

WITH JESUS DURING THE DAY

Lord, I stop to pause with you. “Educating means maturing the person through three languages: that of ideas, that of the heart, and that of the hands. There must be harmony between them. Our students must feel what they think and do what they think and feel. Educating in content, habits and values is the same education. Young people must be educated in the movement. Otherwise, a thousand things will set them in motion, especially digital systems that run the risk in this “liquid and gaseous rhythm” of our civilization, of uprooting the youth” (Pope Francis). Lord, help me to seek in my life also a harmonious development.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

 

Ngày sống này của con đã diễn ra như thế nào? Có tốt đẹp chứ? Lạy Chúa, Ngài nghĩ như thế nào? Liệu con đã lan toả ánh sáng của Ngài chăng? Như những nhà đạo sĩ, con có dâng lên Ngài điều gì không? Lạy Chúa, cảm tạ Ngài vì những điều Ngài đã mang đến trong cuộc đời con. Không phải lúc nào cũng dễ dàng nhận ra Chúa trong hiện tại. Đó là lý do tại sao con dành giờ phút này để nhìn lại. Đâu là khoảnh khắc con đã cảm nhận được niềm vui bình dị bỗng xuất hiện với con như một người cần sự nâng đỡ? Những nhà đạo sĩ đã phó thác mình trong tay Mẹ Maria. Phần con, con nghĩ về điều mình sẽ xin Mẹ cho ngày mai. Lạy Mẹ Maria, Mẹ luôn thấu hiểu con, xin cầu cho chúng con là kẻ có tội. Kính mừng Maria…

 

WITH JESUS IN THE NIGHT

What was my day like? Was it good? What do you think, Lord? Have I shined your light? Like the Magi, have I offered you something? Thank you for what you have brought into my life. It is not always easy to recognize You in the moment. That’s why I take this time to look back. When did I experience a serene joy which presented itself to me as a person to help? The Magi entrusted themselves to Mary. In turn, I think about what I’m going to ask him for tomorrow. Mary, you know me, pray for us poor sinners. Hail Mary.

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 22-02-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 22/02/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Cùng Đức Giáo …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 21-02-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 21/02/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Ánh sáng Con …