Tông Đồ Cầu Nguyện, 08-02-2024

 

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 08/02/2024

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Chạm lòng con

Lạy Chúa, khi ngày hôm nay bắt đầu, con cầu xin ơn đức tin và lòng kiên trì. Con cần tình yêu và sự hiện diện của Ngài chạm đến trái tim con. Con xin dâng lên Ngài tất cả những nỗ lực của con trong ngày hôm nay, đặc biệt là đối với những người mắc bệnh nan y. Nguyện xin ơn an ủi và hiện diện của Chúa luôn nâng đỡ những anh chị em này. Với lòng tin tưởng, giống như người phụ nữ hôm nay quỳ dưới chân Chúa để xin chữa lành cho đứa con gái bị quỷ ám, con cũng muốn mạnh dạn cầu xin Chúa can thiệp vào những khó khăn và quyết định hàng ngày của con. Hiệp ý cùng với ĐTC Phanxicô, con cầu nguyện theo ý chỉ và cầu xin ơn lành của Ngài trong ngày hôm nay.

WITH JESUS IN THE MORNING

Touch My Heart

Lord, as this day begins, I ask for the grace of faith and perseverance. I need Your love and Your presence; touch my heart. I offer you all my struggles on this day, especially for the terminally ill; may Your comfort and presence always sustain these brothers and sisters of ours. With confidence, like the woman who today throws herself at Your feet to ask for the healing of her demon-possessed daughter, we also want to be bold and ask for Your intervention in our daily difficulties and decisions. Along with Pope Francis, we pray for his prayer intentions and ask for Your blessing on this day.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Lòng trắc ẩn

Con mở lòng và cảm nhận những gì đang diễn ra nơi trái tim mình. Con cảm thấy thế nào? Con bắt đầu buổi chiều hôm nay với sự đồng hành cùng ĐTC Phanxicô: “Vấn đề chăm sóc người bệnh trong giai đoạn nguy kịch và giai đoạn cuối đời đang thách thức nhiệm vụ của Giáo hội là canh tân những ‘nguyên tắc’ chăm sóc và chịu trách nhiệm đối với người đang đau khổ. Gương của người Samari nhân lành cho con thấy rằng cần phải thay đổi theo cái nhìn của con tim, vì có nhiều người nhìn bằng mắt mà không thấy. Tại sao vậy? Bởi vì họ thiếu lòng bác ái”. Sáng danh…

WITH JESUS DURING THE DAY

Compassion

Open up and connect with what is happening in your heart. How do you feel? Begin this afternoon in the company of Pope Francis. “The theme of caring for the sick, in the critical and terminal phases of life, challenges the Church’s task to rewrite the ‘grammar,’ to assume and care for the person who is suffering. The example of the Good Samaritan shows us that it is necessary to convert the gaze of the heart because often those who look do not see. Why? Because they lack compassion.” Glory Be.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Nhìn lại ngày sống

Con tạ ơn Chúa vì ngày hôm nay sắp khép lại. Con nhớ lại mọi điều con đã trải qua từ bình minh cho đến tận bây giờ. Con để tâm đến điều gì? Con nhìn lại thái độ phục vụ và hy sinh của con đối với anh chị em mình. Liệu con có đã sống với ý thức rằng con đang cộng tác cùng với Chúa Giêsu trong sứ mạng lòng thương xót của Người đối với thế giới, đối với những người xung quanh và cả trong nhịp sống hàng ngày của mình chưa? Con quyết tâm ngày càng dấn thân phục vụ cho sứ mạng này. Kính mừng Maria….

WITH JESUS IN THE NIGHT

Reviewing the Day

Give thanks for this day that is coming to an end. Recall everything you have experienced, from dawn until now. Where has your heart been? Recognize your attitude of service and dedication to your brothers and sisters. Have you lived this day aware that you collaborate with Jesus in His mission of compassion for the world, in your surroundings, and your daily routine? Commit to grow increasingly in your dedication to the mission. Hail Mary.

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 19-04-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 19/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Của ăn và …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 18-04-2024

     TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 18/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Bánh Hằng …