Tông Đồ Cầu Nguyện, 08-03-2023

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 08/03/2023

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

“Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người” (Mt 20, 28). Trong ngày sống này, lạy Cha, xin ban cho con ơn khiêm nhường để con phục vụ tha nhân tốt hơn. Con dâng lên Ngài đời sống, tư tưởng và lời nói của con. Đặc biệt trong ngày Quốc tế Phụ Nữ này, nhờ lời cầu bầu của Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ chúng con, con cầu nguyện cho mọi người nữ của Giáo Hội cũng như trên toàn thế giới – những người đã hiến thân phục vụ người khác với lòng hiền hậu và khiêm nhường. Con cũng không quên hiệp ý cùng ĐGH Phanxicô trong lời cầu nguyện cho những nạn nhân bị lạm dụng. Lạy Cha chúng con

WITH JESUS IN THE MORNING

Just so, the Son of Man did not come to be served but to serve and to give his life as a ransom for many (Mt 20:28). On this day, I ask the Father for the gift of humility to serve better. I put before you, Lord, my life, my thoughts, and my words. I also pray for and ask the Virgin Mary, our Mother, especially on this International Women’s Day, to pray for all the women of the Church and of the entire world, who dedicate themselves to the service of others with humility and meekness. I also join Pope Francis in praying for victims of abuse. Our Father.

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

“Có biết bao điều hổ ngươi trong Giáo Hội, đặc biệt là trong hàng tư tế, hoàn toàn thuộc về trách nhiệm của Giáo Hội! Biết bao sự tự cao tự đại! Sự phản bội của người tông đồ và sự bất xứng khi lãnh nhận Mình Máu Thánh Chúa chắc chắn là nỗi thống khổ lớn nhất của Chúa Giê-su. Chúng con không thể làm gì hơn ngoài việc cất tiếng khóc than từ sâu thẳm tâm hồn: Kyrie, eleison – Lạy Chúa, xin cứu độ chúng con” (Đức Bênêđictô XVI). Con có biết linh mục nào bị cuốn theo sự tự cao tự đại không? Con cầu nguyện cho vị ấy. Lạy Chúa, nếu Ngài thúc đẩy con, xin cho con dám bàn về vấn đề này cùng vị linh mục ấy với lòng bác ái.

WITH JESUS DURING THE DAY

How much filth there is in the Church precisely among those who, in the priesthood, should belong completely to Her! How much pride and self-sufficiency! The betrayal of the disciples and the unworthy reception of his Body and his Blood is surely the greatest suffering of the Redeemer. We can do nothing but address this cry from the depths of our soul: Kyrie, eleison – Lord, save us (Benedict XVI). Do you know a priest or consecrated person who gets carried away by his pride or self-sufficiency? Pray for him. If the Lord moves you to do so, with charity, try to discuss it with him.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Vào cuối ngày sống, con xin được đặt trái tim mình dưới ánh nhìn yêu thương của Chúa là Cha của con. Con tạ ơn Ngài vì đã thấu hiểu mọi sự yếu hèn và khốn khó của con. Con xét mình trước Chúa: ngày hôm nay, con có những ước muốn gì? Xin Chúa thứ tha cho những tổn thương mà con gây ra cho chính mình và tha nhân, đặc biệt là những điều con làm mà không suy xét kỹ. Ngày mai, con quyết tâm tránh xa những điều làm con xa cách Chúa. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

I put my heart under the gaze of the Lord. I thank God because he understands all my weaknesses and all my poverty. I examine myself: what were my desires today? I ask forgiveness for what harms me or others, especially for what I did not resist. I make the resolution for tomorrow to deny everything that distances me from the Lord. Hail Mary.

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 16-06-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 16/06/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Sự lớn mạnh …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 15-06-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 15/06/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Tránh xa tội …