Tông Đồ Cầu Nguyện, 14-04-2024

 

   TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 14/04/2024

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Hãy để mình được kinh ngạc

Con bắt đầu Ngày Của Chúa bằng việc để cho Lời Ngài ngự trị trong tâm hồn con: “Sao lại hoảng hốt? Sao lòng anh em còn ngờ vực? Nhìn chân tay Thầy coi, chính Thầy đây mà!” (Lc 24, 35-48). Đôi lúc, thật khó để nhận ra sự hiện diện của Cha trong cuộc sống con, đặc biệt là khi thực tế làm con bất ngờ và vượt khỏi tầm kiểm soát của con.

“Hãy để bản thân chúng ta ngạc nhiên trước lời công bố hân hoan của Phục Sinh.” (ĐTC Phanxicô) Như lời mời gọi của ĐTC, ước gì con cũng dám để cho mình được kinh ngạc khi Chúa Giêsu Phục Sinh tỏ lộ sự hiện diện của Ngài trong đời sống hằng ngày của con, để niềm hân hoan trong thời khắc này trở nên thần lương dưỡng nuôi con mỗi ngày.

Con dâng lời cầu nguyện cho phụ nữ trên khắp thế giới đều được nuôi dưỡng bởi niềm vui của Chúa.

WITH JESUS IN THE MORNING

Letting ourselves be surprised

Begin the Lord’s day by letting His words resignate in your heart: “Why are you troubled, and why do doubts rise in your minds? Look at my hands and my feet. It is I myself!” (Lk 24:35-48). Sometimes, it difficult to recognize the Lord’s presence in our lives especially when reality surprises us and escapes our control.

“Let us allow ourselves to be surprised by the joyful proclamation of Easter,” says the Pope. May you allow yourself to be surprised when He make Himself present in your daily life so that the joy of this time may be your daily nourishment.

Pray the prayer of offering so that women all over the world may be nourished by His joy.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Lời cảm tạ

Con dành thời gian ban chiều để dâng lời cảm tạ vì đóng góp của những người phụ nữ vào công cuộc truyền sinh và duy trì sự sống. “Trong những thập kỷ vừa qua, cùng với những biến đổi của văn hóa và xã hội khác nhau, căn tính và vai trò của phụ nữ trong gia đình, trong cộng đoàn và trong Giáo Hội cũng thay đổi. Nói chung, sự tham gia và trách nhiệm của phụ nữ ngày càng gia tăng.” (ĐTC Phanxicô)

“Lời cầu nguyện đến từ trái tim và giọng nói của chúng ta, và nó trao trái tim, giọng nói cho nhiều người không biết cầu nguyện, không muốn cầu nguyện, hoặc không thể nào cầu nguyện cho họ” (ĐTC Phanxicô) Hôm nay, con dâng lên lời cầu nguyện tạ ơn vì những phụ nữ đã mang lòng can đảm và yêu thương đến với Giáo Hội.

Con cầu nguyện cho phụ nữ theo ý chỉ trong tháng này.

WITH JESUS DURING THE DAY

Thanks

Take a moment this afternoon to give thanks for the contribution of so many women whose participation gives and sustains so much life. “In the course of these last decades, together with other cultural and social transformations, the identity and role of women, in the family, in society and in the Church, has changed and, in general, the participation and responsibility of women has been growing.” (Pope Francis)

“Prayer comes from our hearts and our voices and gives heart and voice to so many people do not know how to pray or who do not want to pray or for whom it is impossible to pray” says the Pope. Raise today a prayer of thanksgiving for so many women who bring their courage and love to the Church.

Pray the prayer of the month for women.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Biết ơn vì những bất ngờ

Con tạ ơn vì ngày sống hôm nay. Nhìn lại ngày qua, có điều gì mới và bất ngờ với con không? Con muốn đặc biệt cảm tạ vì điều gì?

Con suy ngẫm lại những khoảnh khắc đã gặp gỡ Chúa Giêsu trong hôm nay, nơi Ngài đã đi qua, trong những gương mặt, hoàn cảnh và cách con chào đón Ngài. Xin chỉ dạy con cách biết vâng phục Chúa Thánh Thần hơn vào ngày mai.

Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Be grateful for surprises

Be grateful for the day you have lived. Recognize what has been new and surprising. Is there anything you want to be especially thankful for?

Contemplate where you encountered Jesus today. Where He has passed by, in what faces, situations, and how you have welcomed Him.

Ask the Lord to show you how you can grow in docility to the Spirit of the Lord tomorrow.

Our Father.

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 16-06-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 16/06/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Sự lớn mạnh …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 15-06-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 15/06/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Tránh xa tội …