Tông Đồ Cầu Nguyện, 15-12-2023

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 15/12/2023

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Sứ mạng
Con xin dâng lời tạ ơn Cha vì một ngày sống mới, nhận ra rằng đây là một ngày đặc biệt và có rất nhiều cơ hội để hoàn thành các sứ mạng của Ngài. “Nhưng đức Khôn Ngoan được chứng minh bằng hành động.” (Mt 11,19). Lạy Cha, trong suốt ngày hôm nay, xin cho con đáp lại một cách quảng đại những gì Ngài yêu cầu nơi con, và xin cho con có thể bày tỏ bằng hành động điều mà con tin tưởng. Con xin dâng ngày hôm nay cầu nguyện theo ý chỉ của Đức Giáo Hoàng và cho Giáo Hội. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

The works
Good morning, Lord. I thank You for today, realizing that it is unique and the abundance of opportunites to fulfill Your mission. “But wisdom is proved right by her deeds.” (Mt 11:19). Lord, throughout this day may I respond generously to what you ask of me and may I be able to manifest in deeds what I believe in. I offer you this day for the Pope’s intentions for this month and for the Church. Our Father

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Khoảng lặng
Con tận dụng thời gian này để cầu nguyện và nghỉ ngơi đôi chút. Xin cho con biết mang thế giới vào trái tim mình, và nhìn nó thông qua những lời này của ĐTC Phanxicô: “Để tạo ra và duy trì các cộng đồng hòa nhập – từ này luôn quan trọng, hòa nhập – có nghĩa là loại bỏ bất kỳ sự phân biệt đối xử nào và đáp ứng một cách cụ thể nhu cầu của mỗi người để họ cảm thấy được công nhận và là một phần của cộng đồng”. Xin cho con biết đón nhận thông điệp này như là một sứ mạng của riêng con.

WITH JESUS DURING THE DAY

Pause
Take advantage of this time to pray and rest a bit. Bring the world to your heart and look at it through these words of Pope Francis: “To generate and sustain inclusive communities – this word is always important, inclusive – means, therefore, to eliminate any discrimination and to concretely satisfy the demand of every person to feel recognized and to feel part of.” Accept this message as a personal mission.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI TỐI

Điều tốt nhất
Khi đêm về, con làm phút hồi tâm. Con cảm thấy biết ơn vì những ân sủng dù lớn dù nhỏ mà Thiên Chúa đã ban cho con, đó là một cuộc trò chuyện, một sự ngạc nhiên, hay việc bầu bạn với tha nhân. Con nghĩ về những khoảnh khắc trong ngày: những cuộc gặp gỡ của con diễn ra như thế nào, con có thể sử dụng tài năng của mình không, con có giúp người khác sử dụng tài năng của họ không? Tất cả mọi người, ngay cả những người khuyết tật, đều có rất nhiều điều để cống hiến. Con đặt ra quyết tâm cho ngày mai để giúp những anh chị em đang gặp khó khăn thể hiện được những gì tốt nhất mà họ có ở bản thân. Con cầu nguyện theo ý chỉ trong tháng này. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

The best of itself
Collect your thoughts. Be grateful for the big or small graces that God has given you, a conversation, a surprise, company of another. Reflect on the moments of your day: how were your encounters, were you able to use your talents, did you help others to use theirs? Everyone, even those with disabilities, has a richness to offer. Make a resolution for tomorrow to help your brothers and sisters with difficulties to express the best they have in themselves. Pray for the challenge of the month. Hail Mary

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 19-04-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 19/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Của ăn và …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 18-04-2024

     TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 18/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Bánh Hằng …