Tông Đồ Cầu Nguyện, 16-02-2023

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 16/02/2023

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Trước khi bắt đầu một ngày mới, con cảm tạ Chúa vì tất cả những gì con đã nhận được. Chúa Giêsu hỏi con: “Người ta nói Thầy là ai ?” …”Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai ?” (Mc 8, 27-33). Chúa Giêsu là ai trong đời sống và trong hành động của con? Qua con, Chúa muốn trao ban chính Ngài cho anh chị em con. Con lên kế hoạch với Ngài hôm nay và đưa ra những việc làm, cử chỉ cụ thể để thể hiện lòng trắc ẩn của Ngài trong con. Lạy Cha chúng con… 

WITH JESUS IN THE MORNING

Before beginning your day, give thanks for everything you have received with it. Jesus questions you: “Who do people say that I am? …But, who do you say that I am?” (Mk 8: 27-33). In your life and in your acts, who is Jesus for you? He wants to give his life through you to give Himself to your brothers and sisters. Plan this day with him and the specific gestures you want to make to embody his compassion in you. Our Father.

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Con tạm dừng để nghỉ ngơi trong giây lát, và chú ý đến cảm xúc của mình. Con nhớ rằng Chúa Giêsu đến như một người trong số chúng ta. ĐTC Phanxicô nói rằng điều này phải xảy ra trong Giáo hội, là cha xứ “đôi khi đi trước cộng đoàn để chỉ đường và củng cố niềm hy vọng cho dân Chúa. Những lúc khác, Ngài hiện diện giữa mọi người với sự gần gũi đơn sơ và đầy lòng thương xót, và đôi khi Ngài lùi lại phía sau để giúp đỡ những người ở lại phía sau và cả những người luôn có cái mũi tự tìm ra những con đường mới.” Con có dám cam kết sống kiểu tình yêu này trong cộng đoàn con không?

WITH JESUS DURING THE DAY

Take a break and rest for a moment. Take stock of how you feel. Remember that Jesus came as one of us. Pope Francis says that this must happen in the Church: the Pastor “sometimes will be in front to show the way and care for the hope of the people. Other times he will simply be in the midst of everyone with his simple and merciful closeness, and on occasions he will have to walk behind the people to help those who are left behind and, above all, because the herd itself has a nose for finding new paths.” Do you dare to commit to this type of love in your community?

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con tĩnh lặng nội tâm khi ánh sáng của ngày sống dần tàn. Con nghĩ về ngày sống và xem nó diễn ra thế nào? Trái tim của con đã đặt ở đâu? Con có sẵn sàng giúp đỡ và phục vụ anh chị em mình không? Tình yêu của con khi phục vụ người khác thể hiện như thế nào? Con ý thức rằng vấn đề không phải mình đã làm gì, nhưng là tình yêu thương mà con đã đặt vào trong đó. Con viết ra mục tiêu cho ngày mai và cầu xin Chúa cho các giáo xứ trở thành những cộng đồng phục vụ đức tin, tình huynh đệ và luôn sẵn sàng đón nhận những người cần giúp đỡ nhất. Kính mừng Maria… 

WITH JESUS IN THE NIGHT

Find an innner calm as the daylight disappears. Think back over your day. How was it? Where was your heart? Were you available to help and serve your brothers and sisters? How has your love been in tasks and service for others? It’s not about what you do but about the love you put in. Write down a purpose for tomorrow and ask that the parishes be communities at the service of faith, fraternity, and the reception of those most in need. Hail Mary.

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 21-05-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 21/05/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​ Phục vụ …

3 trở ngại có thể ngăn cản chúng ta cầu nguyện

Dù có nhận ra hay không, chúng ta có thể chọn không cầu nguyện vì …