Tông Đồ Cầu Nguyện, 20-10-2023

 

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 20/10/2023

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Lòng thương xót
Con mở rộng trái tim trong ngày hôm nay. Đừng nghingờ ơn cứu độ nơi con… Lòng thương xót của Chúathì rộng lớn hơn con thể tưởng tượng, ân sủng củaChúa lớn hơn những con dám cầu xin. Ngài luôntìm kiếm sự ăn năn nhỏ nhất nơi những ai đã đánhmất một phần sự công chính của Ngài trong cuộcchiến với đam tội lỗi (Thánh Isaac thànhSyrian – Disc. 40) (Bước 2, Đường Con Tim). ThượngHội Đồng chỉ ra con đường cứu độ của một Giáo Hội lữhành cần đến lòng thương xót sự tha thứ, nhưng vớimột lòng khao khát chân thành được phục vụ Chúatrong Sự Thật mang Tình Yêu Chúa đến với anh chịem mình. Đi vào nội tâm của mình, điều con cầnđến sự tha thứ của Chúa, con cần đến lòng thươngxót của Ngài không? Lắng nghe tiếng thì thầm củaChúa nơi trái tim con “Đức Tin của con đã cứu chữacon, hãy đứng lên từ nay đừng phạm tội nữaLạyCha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Mercy
Open your heart to the new day. “Do not doubt your salvation….. His mercy is far wider than you can imagine, His grace, greater than you would dare to ask. He is always in search of the slightest repentance in him who let himself be robbed of a part of his righteousness in his struggle with passions and sin” (Isaac the Syrian- Disc. 40) (Step 2, The Way of the Heart) The synod shows the way of salvation, of a pilgrim Church in need of mercy and forgiveness, but with a sincere longing to serve the Lord in Truth, and to bring the Love of God to her brothers and sisters. Walk your inner path, what do you have to ask God for forgiveness for, are you and do you feel in need of His mercy? Listen as the Lord whispers in your heart “Your faith has saved you, arise and henceforth sin no more.” Our Father.

— ∞  +  ∞ —

trong con
Không che giấu sẽ không bị lộ ra, không mật người ta sẽ không biết”. (Lc 12,1-7). LạyChúa, Chúa nhìn thấy con trong mỗi khoảnh khắc, khicon để mình bị lôi cuốn bởi tội lỗi, bởi sự miễn cưỡng, bởi những mọi người sẽ nói. Chúa nhìn thấy con ngã đứng dậy. Chúa hiện diện trong những cuộc đấutranh của con, trong những cám dỗ đã bị đánh bại, trongnhững khoảnh khắc tốt chưa tốt của con, những nghingờ, niềm vui nỗi buồn, thành công thất bại củacon. Mỗi người chúng con những người bạn lữ hành. Con cảm nghiệm được sự hiện diện của Chúa trongngày không, hay chỉ trong những lúc cầu nguyện? Con dành ít phút để suy nghĩ về những hành động con không muốn Chúa chứng kiến, xin Ngài tha thứ.

WITH JESUS DURING THE DAY

In you
“There is nothing covered that will not be discovered, nothing hidden that will not be known” (Lk 12,1-7). Lord, you see me at every moment, when I let myself be carried away by sin, by reluctance, by what people will say. You see me when I fall and when I get up. You are present in my struggles, in my defeated temptations, in my good and not so good moments, in my doubts, sorrows and joys, in my failures and in my successes. We are fellow travelers. Do you experience God’s presence during your day or only in moments of prayer? Take a few moments to think about what actions today you would not have liked God to witness, and ask for forgiveness.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Kết thúc ngày hôm nay, con dành ra chút thời gianđể nói chuyện với Chúa Giê-su con cảm ơn mỗibuổi trong ngày hôm nay sự đồng hành của Chúa. Con lắng đọng trong lúc này. Con lắng nghe anh chịem mình không? Con sẵn sàng giúp đỡ họ không? Con xúc động khóc cùng với cộng đoàn của mìnhkhông? Con dâng ngày mai của mình theo ý chỉ củaThượng Hội Đồng để chúng con cùng với nhau thểtrở thành Giáo Hội của tình yêu tình huynh đệKínhmừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Closing this day, I take a moment to talk to you Jesus and I thank for each part of this day and for your company in them. Now I meditate. Did I listen to my brothers and sisters? Did I have a willing heart to help them? Did I feel and cry together with my community? I offer my day tomorrow for the intentions of this Synod so that together we may be a Church of love and fraternity. Hail Mary.

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 22-05-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 22/05/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Làm điều thiện …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 21-05-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 21/05/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​ Phục vụ …