Tông Đồ Cầu Nguyện, 21-04-2023

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 21/04/2023

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Con mở lòng đón chào một ngày mới bắt đầu và hiến thân phục vụ anh chị em mình với lòng quảng đại, cho đi những gì mình có và những gì mình có thể làm được. “Ở đây có một em bé có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng với ngần ấy người thì thấm vào đâu!” (Ga 6,9). Con phải hiến dâng điều gì để cho tình yêu lớn lên và thù hận giảm đi? Con có thể là người thợ xây dựng hòa bình và là kiến trúc sư của những môi trường yêu thương. Chúa làm “màu mỡ” sự nghèo nàn của chúng con, những “chiếc bánh và con cá” của chúng con. Con xin dâng ngày hôm nay với tất cả những gì con có. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Open your heart to the new day that begins and offer yourself to serve your brothers and sisters with generosity giving what you have and what you can. “There is a boy here who has five barley loaves and two fish; but what good are these for so many?” (Jn 6:9). What do you have to offer so that love grows and enmity shrinks? You can be an artisan of peace and an architect of loving environments. The Lord fertilizes our poverty and our bread and fish. Offer today what is yours. Our Father.

 CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Buổi chiều nay, con suy niệm về những lời của Đức Thánh Cha: “Khi các nạn nhân của bạo lực vượt qua được cám dỗ của sự trả thù, họ sẽ trở thành những nhân tố chính trong quá trình xây dựng sự phi bạo lực. Xin cho sự phi bạo lực được biến đổi từ cấp độ địa phương và hàng ngày thành trật tự thế giới theo phong cách đặc trưng từ các quyết định của chúng ta, các mối quan hệ, hành động và chính trị của chúng ta dưới mọi hình thức.” Hãy từ bỏ những ganh đua đang nung nấu trong lòng con. Hãy bắt đầu lại buổi chiều của con.

WITH JESUS DURING THE DAY

Meditate this afternoon on the words of the Holy Father: “When the victims of violence overcome the temptation of vengeance, they become the protaganists in the process of constructing non-violence. May non-violence be transformed from the local and daily level to the world order in the characteristic style of our decisions, our relationships, our actions and politics in all its forms.” Give up the rivalries that fester in your heart. Restart your afternoon.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI TỐI

Trong sự thinh lặng của tối nay, con dâng tâm hồn con cho Chúa và ngợi khen Ngài, đặc biệt cho những ai là khí cụ của những phán quyết mang tính hòa bình và cao thượng. Con tự hỏi: con đã sử dụng tài năng của mình để cộng tác trong một nền văn hóa hòa bình hay con đã lãng phí năng lượng của mình cho sự thù hận và oán giận? Con cầu xin sự giúp đỡ và con sẽ nỗ lực từ bỏ bất kỳ ý định ác ý nào đối với anh chị em của mình, ngay cả khi con có thể không nhận thức được điều đó. Con cầu xin sự giúp đỡ của Chúa với cam kết này. Kính mừng Maria… 

WITH JESUS IN THE NIGHT

In the silence of the evening, I surrender my heart to the Lord and praise him especially for those who have been instruments of peaceful and dignified decisions. I ask myself: Did I use my talents to collaborate in a culture of peace, or did I waste my energies on hate and resentment? I ask for help, and I commit myself actively to leaving aside any malicious intentions towards my brothers and sisters, even if I may be unaware of it. I ask for your help with this commitment. Hail Mary…

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 11-07-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 11/07/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Theo chân Thánh …

Vẻ đẹp của lời cầu nguyện

“Cầu nguyện là thiết lập tình bạn với Chúa, bằng cách thường xuyên trò chuyện …