Tông Đồ Cầu Nguyện, 24-01-2024

 

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 24/01/2024

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Gieo hạt 
Các người nghe đây! Người gieo giống đi ra gieogiống” (Mc 4,3) Hôm nay toàn thể Giáo Hội mừngkính lễ thánh Phanxicô Salêsiô. Thánh nhân đã lênđường tình yêu đối với việc tông đồ. Lạy Chúa, Ngàiđã đặt vào lòng thánh nhân khao khát gieo lời của Chúatrong tim mọi người bằng những lời lẽ đơn giản phùhợp, cũng giống như cách thức Chúa Giêsu, Con củaCha, dùng các dụ ngôn dạy bảo dân chúng ngàyxưa. Nhìn lại mình, dẫu cho lòng con cũng muốn loan báo về Chúa, nhưng rất nhiều lần con lại chẳng đủ can đảm. Lạy Chúa, xin cho gương thánh Phanxicô Salêsiôgiúp con nhận ra ơn Chúa trong sự đa dạng của các đặcsủng nơi Hội thánh, để con dám ra đi loan báo về Chúamỗi ngàyLạy Cha chúng con… 

WITH JESUS IN THE MORNING

Sowing
“Behold, the sower went out to sow” (Mk 4:3) Today we celebrate St. Francis de Sales, who stood out for his love of the apostolate. Lord, you put in his heart the desire to sow your word in the hearts of all, using simple and appropriate language, as you did in your parables. Many times, we do not have the courage to proclaim you, even if we want to. Lord, may your example help us to take from the diversity of the Church’s charisms what we need to proclaim you every day. Our Father.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Mở lòng với tha nhân 
Lạy Chúa, xin giúp chúng con học cách nhận ra tấtcả những đặc sủng Chúa Thánh Thần khơi lêntrong cộng đoàn chúng con. Đồng thời, xin cho chúngcon biết cởi mở, chào đón từng người trong nhữngđặc sủng riêng của nhau, cùng giúp đỡ nhau lớn lêntrong tình huynh đệ.” Trong giờ nghỉ ngơi chiều nay, con suy ngẫm về lời cầu nguyện đầy tha thiết này củaĐGH Phanxicô. Chúa ơi, mở lòng với người khác thậtchẳng dễ dàng chút nào. thế, xin Ngài giúp con nhậnra sự phong phú dồi dào nơi gia đình, cộng đoàn củacon hơn những giới hạn, thiếu sót của họSángdanh

WITH JESUS DURING THE DAY

Openness to others
God we ask that you may help us to know how to recognize all the charisms that the Holy Spirit raises up in our communities, and that we may know how to welcome one another and make them grow in fraternal love.” These words of Pope Francis serve as a compass for our meditation this afternoon. Lord, being open to others is not always easy for us. Help us to realize this by seeing more of the riches rather than the limits of the charisms present in our family. Glory Be.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI TỐI

Dấu chỉ cho sự hiện diện của Chúa 
Ngày dần tàn, con chạy đến bên Chúa, xin Ngài ngựđến trong tâm hồn nhỏ này, giúp con xét lại ngày qua để nhận ra sự hiện diện của Ngài. Con đã gieo lời Chúaxung quanh con như thế nào? Con đã mang Chúa đếncho tha nhân qua lời nói, thái độ hành động nào? Con tạ ơn Chúa Thánh Thần đã soi sáng tha thứ chocon những khi bóng đêm bao phủ ngăn cản con đónnhận sự đa dạng phong phú trong các đặc sủng củaGiáo Hội. Lạy Chúa, xin giúp con làm tốt hơn vào ngàymai. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Traces of your presence 
At the end of the day, Lord, we come to you. We open ourselves to your presence in the silence of our heart. Help us to examen our day to find traces of your presence. How have we sown your Word around us? What word, what attitude, seen or heard, has allowe us to offer you to others? Thank you for your Spirit who has enlightened us, and forgive us for the times when darkness has prevented us from welcoming the different charisms in your Church, the richness of diversity. Tomorrow, help us to do better. Hail Mary

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 22-02-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 22/02/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Cùng Đức Giáo …

Tuần I Mùa Chay: Tạ ơn với Phút Hồi Tâm

Phút Hồi Tâm của Thánh Inhã Loyola bắt đầu bằng lời tạ ơn Thiên Chúa …