[Mở lòng] – Thứ Tư Lễ Tro

“Và khi cầu nguyện, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả: chúng thích đứng cầu nguyện trong các hội đường, hoặc ngoài các ngã ba ngã tư, cho người ta thấy. Thầy bảo thật anh em: chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.

“Còn khi ăn chay, anh em chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả: chúng làm cho ra vẻ thiểu não, để thiên hạ thấy là chúng ăn chay. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi ăn chay, nên rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm, để không ai thấy là anh ăn chay ngoại trừ Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.“ (Mt 6, 5-6 và 16-18)

Hai đoạn kinh thánh ở trên được trích dẫn từ phúc âm thánh Mát-thêu, nằm giữa hai đoạn đó là phần kinh Lạy Cha (Mt 6, 7-15). Khi đọc hai đoạn thánh kinh trên trong bầu khí của ngày thứ tư lễ tro, Đức Kitô mời gọi chúng ta những Kitô hữu bước vào tâm tình cầu nguyện, chay tịnh và sám hối. Nhưng tại sao chúng ta nên đi vào tâm tình sống này? Trước hết, vì chúng ta là những Kitô hữu nên chúng ta là những con người cầu nguyện và qua đó chúng ta ở lại trong tương quan với Thiên Chúa, Đấng chúng ta tin tưởng, Đấng chúng ta yêu thương, Đấng chúng ta hy vọng. Đấng đó là người Cha yêu dấu của chúng ta. Từ khi Ngài đưa chúng ta vào cuộc đời, thì Ngài đã nói „lời xin vâng đầy yêu thương“ đối với từng người một.

Như triết gia Joseph Piper đã nói “thật tốt khi có bạn”, thì Chúa cũng nói với chúng ta như thế và còn hơn thế nữa. Cái hơn thế nữa nằm ở chỗ là “lời xin vâng yêu thương” mà Chúa nói với từng người có giá trị cho đến ngàn đời. Cái hơn thế nữa còn được diễn tả qua một điều thật căn bản: Không phải Chúa thấy chúng ta đẹp trai hay đẹp gái Chúa mới yêu thương chúng ta, mà ngược lại Chúa yêu thương chúng ta nên chúng ta trở nên những con gái và con trai thật đẹp của tình yêu. Vâng, một tình yêu vượt qua tất cả những tiêu chuẩn đánh giá của con người chúng ta đặt ra.

Hôm nay, ngày thứ tư lễ tro, ngày đầu tiên của mùa Chay, như lời Kinh Thánh ở trên mời gọi, chúng ta cầu xin Chúa giúp chúng ta biết mở lòng ra với Cha trên trời.

  • Bài tập từ thứ tư lễ tro đến thứ bảy sau lễ tro: Chú ý sống thân mật với Cha trên trời. Cụ thể tôi học thuộc một trong hai lời thánh vịnh sau. Và thật tự nhiên, trong ngày sống, có thể là lúc nghỉ trưa hay khi đang đợi xe Bus, xe Metro…, tôi ý thức dừng bước và nhẩm đi nhắc lại trong lòng mình lời thánh vịnh 131 tôi học thuộc, và giành vài giây phút ý thức ở lại trong tương quan thân mật với Thiên Chúa:

Lòng con chẳng dám tự cao,
mắt con chẳng dám tự hào, CHÚA ơi!
Đường cao vọng, chẳng đời nào bước,
việc diệu kỳ vượt sức, chẳng cầu;

Như trẻ thơ nép mình lòng mẹ,
trong con, hồn lặng lẽ an vui.
Cậy vào Chúa Ít-ra-en ơi,
từ nay cho đến muôn đời muôn năm.

Lm. GB. Nguyễn Ngọc Thế, S.J.

Kiểm tra tương tự

Hai lý do Chúa Giêsu ngủ trên thuyền giữa sóng gió

Điều Chúa Giêsu muốn làm với các môn đệ thì Người cũng muốn làm với …

Sự thinh lặng của Thiên Chúa – Kỳ 3: Mặc khải về một bức tranh rộng lớn hơn

Sự thinh lặng của Thiên Chúa và mầu nhiệm Nhập Thể   Quan điểm nhập …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *