Tông Đồ Cầu Nguyện, 25-05-2024

 

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 25/05/2024

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Trở nên như trẻ nhỏ

Con đón nhận ngày mới với niềm tin như đứa trẻ ôm lấy cha mẹ mình. “Thầy bảo thật anh em: Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào.” (Mc 10,15). Chúa luôn rộng mở vòng tay và hôm nay cũng không ngoại lệ, Ngài ở đây vì con.

Con để những lời này vang vọng trong trái tim mình. “Trẻ thơ nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta luôn là con cái của Thiên Chúa: dù chúng ta là người lớn hay người già, ngay cả khi đã là cha mẹ, dù ta giữ một vị trí trách nhiệm, trong sâu thẳm tâm hồn chúng ta vẫn là con cái Thiên Chúa… Đôi khi chúng ta dường như quên mất điều này, như thể ta làm chủ cho sự tồn tại của mình, thay vì hoàn toàn phụ thuộc” (ĐTC Phanxicô).

Con xin dâng lời cầu nguyện cho các chủng sinh và tu sĩ kiên trì trong việc đào tạo để các Ngài luôn nương tựa nơi Chúa.

WITH JESUS IN THE MORNING

Being like children

Embrace the day with the same confidence that a child embraces his parents. “Amen, I say to you, whoever does not receive the kingdom of God like a child will not enter it” (Mk 10:15). God always has open arms and today is no exception, he is here for you.

Let these words resound in your heart… “Children remind us that we are always sons and daughters: even if we are adults, or elderly, even if we are parents, even if we occupy a position of responsibility, deep down we are still children of God… Sometimes we run the risk of forgetting this, as if we were the masters of our existence, and instead we are radically dependent” (Pope Francis).

Pray the offering prayer asking that seminarians and religious persevere in a formation that always makes them dependent on the Lord.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Niềm vui của việc tin tưởng

Con tạm dừng ngày sống của mình. Hít một hơi thật sâu và tự vấn xem con có còn tin tưởng và vui mừng trong Chúa hay không. Nếu có điều gì khiến con mất bình an, con xin phó thác nơi bàn tay Chúa.

Con nhớ đến các tu sĩ nam nữ và chủng sinh, xin Thiên Chúa tiếp tục đồng hành với họ trong quá trình đào tạo. “…Giáo hội là một bản hòa tấu ơn gọi, với tất cả các ơn gọi hiệp nhất và đa dạng, hài hòa và đồng thời ‘ra đi’ để tỏa sáng cho thế giới sự sống mới của Vương quốc Thiên Chúa” (ĐTC Phanxicô ).

Xin Chúa ôm lấy con và đồng hành cùng con suốt quãng ngày còn lại, để con quay về ngày sống với lòng can đảm mới. Con cầu nguyện theo ý chỉ hàng tháng.

WITH JESUS DURING THE DAY

The joy of believing

Take a pause in this day. Take a deep breath and review if you remained confident and joyful in the Lord. If there was something that made you lose your peace, and place it in the Lord’s hands.

Bring to my mind the religious men and women and seminarians, so that God may continue to accompany them in their formation. “…the Church is a vocational symphony, with all vocations united and diverse, in harmony and at the same time “going forth” to radiate in the world the new life of the Kingdom of God” (Pope Francis).

God embraces you and accompanies you for the rest of the day, return to the day with renewed courage.

Pray the monthly prayer intention.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Mùa gặt

Nhìn lại ngày sống hôm nay, con cố gắng nhận ra những khoảnh khắc con mở lòng đón nhận sự dịu dàng của Chúa. Con biết ơn vì được ở lại trong niềm vui và bình an của Ngài. Con có đánh mất những khoảnh khắc tốt đẹp đó không? Con có thể học được gì từ chúng? Con gạt những điều tiêu cực sang một bên và quyết tâm sống ngày mai với thái độ tốt hơn. Thiên Chúa đã ban cho con ân sủng, để lớn lên trong niềm vui và sự tốt lành, lớn lên ngay cả giữa những mâu thuẫn mà con có thể gặp phải vào ngày mai.

Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Harvest

In reviewing the day, try to recognize the moments when you were open to God’s tenderness. Be grateful for the grace to remain in His joy and peace.

Did you lose sight of those good moments? What could you learn from them?

Put the negative aside and resolve to live tomorrow with a better disposition. God has given you the grace to grow in joy and good cheer even in the midst of the contradictions you may experience tomorrow.

Close the day praying an Our Father.

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.


 

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 13-06-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 13/06/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Hoà giải Con …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 12-06-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 12/06/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Sự vâng phục …