Tông Đồ Cầu Nguyện, 26-05-2024

 

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 26/05/2024

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Đến bất cứ nơi nào Ngài dẫn đưa

Khởi đầu ngày sống mới, con đón nhận Lời của Chúa Giêsu trong Tin Mừng: “…Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.” (Mt 28,20). Những Lời này của Chúa Giêsu truyền cảm hứng gì cho con? Làm sao để con sống theo đúng Lời Ngài trong hôm nay?

Con hân hoan vui sướng vì biết rằng Thiên Chúa không bao giờ ngừng lấp đầy tâm hồn con. Lạy Chúa, nguyện xin Chúa cho con nhận ra Chúa là trung tâm của ngày sống con, để con không rời xa Chúa bao giờ.

Giờ đây con tâm sự cùng Chúa Giêsu: Lạy Chúa, con sẽ đi đến nơi nào Chúa dẫn con đến, và con sẽ làm những gì Chúa bảo con, bởi vì con đã đặt niềm tin cậy nơi Chúa, và Ngài đã biến đổi cuộc sống con. “Điều làm nảy sinh niềm đam mê Tin Mừng không đến từ tính cách mỗi người hay việc học tập, dù điều này chắc chắn có thể giúp ích. Nhưng nó phát sinh từ việc gặp gỡ với Chúa Kitô” (ĐTC Phanxicô).

Con nguyện xin cho các chủng sinh có thể sống và được nuôi dưỡng qua việc gặp gỡ với Chúa Kitô, Đấng biến đổi cuộc sống, và sai chúng con ra đi.

WITH JESUS IN THE MORNING

Go wherever He sends you

At the beginning of the day, receive in your heart the words of Jesus in today’s Gospel: “… and know that I am with you always, to the end of the age” (Mt 28:20). What do these words of Jesus inspire in you? How can you live them today?

Let the joy of knowing that God never abandons you fill your heart. Lord, may you be the center of our day today, may we not take our eyes off you.

Let us say at this moment to Jesus: We will go where you lead us and we will do what you tell us, because we have placed our trust in you, our life with you is transformed. “What gives rise to a passion for the Gospel is not a person’s personality or studies – which can certainly help – but the encounter with Christ” (Pope Francis).

Pray the prayer of offering so that the seminarians may live and be nourished by this encounter with Christ who transforms life and sends us forth.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Được chọn và sai đi

Con dừng lại và suy niệm những lời này: “Ơn gọi là lời mời gọi cá nhân mà Thiên Chúa dành cho mỗi người chúng ta. Tất cả chúng ta đều được chọn, nhưng cũng được sai đi để đạt đến hạnh phúc trong mối tương quan cá vị và độc đáo với Chúa Giêsu” (ĐTC Phanxicô). Các tu sĩ nam nữ và các chủng sinh có một con đường cần được củng cố bằng lời cầu nguyện của con.”…để mỗi người có thể khám phá với lòng biết ơn lời mời gọi của Thiên Chúa trong cuộc đời mình, tìm thấy sự can đảm để nói lời “Xin vâng” với Ngài, vượt qua mệt mỏi bằng đức tin vào Chúa Kitô…” (ĐTC Phanxicô). Điều gì đang vang vọng trong tim con? Con dành một phút thinh lặng…

Con nhìn lại ngày sống, phục hồi chính mình và sẽ cố hết sức trong các việc con sắp làm. Con sẽ để Chúa sai đi bất kì nơi đâu Ngài muốn!

Con cầu nguyện theo ý chỉ của ĐGH trong tháng.

WITH JESUS DURING THE DAY

Chosen and sent

Pause and meditate on these words: “Vocation is a personal call that God makes to each one of us. We are all chosen, but also sent to be happy in the unique and personal relationship with Jesus” (Pope Francis).

Religious men, women religious and seminarians have a path that needs to be strengthened with my prayer. “…that each one may discover with gratitude the call of God in his life, find the courage to say “yes” to him, overcome fatigue with faith in Christ…” (Pope Francis). What resonates in the heart? Take a moment of silence…

Go back through the day, renew yourself and put the best of yourself in whatever you do, letting yourself be sent by the Lord wherever He is….

Pray the monthly prayer intention.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Nghỉ ngơi

Đã đến lúc nghỉ ngơi, lúc này đây con đã sẵn sàng gác lại các hoạt động trong ngày và chuẩn bị nghỉ ngơi, con nhìn về một ngày sống và nhận ra những món quà mà Chúa đã gửi cho con qua anh chị em xung quanh, trong những cuộc gặp gỡ, những nụ cười và những hoạt động. Con tạ ơn vì tất cả mọi điều tốt đẹp con nhận được ngày hôm nay. Đồng thời, xin Chúa tha thứ cho những giây phút chán nản, buồn bã và giận dữ mà con đã chối từ tình yêu Chúa. Xin Chúa ban cho con ân sủng để ngày mai con được sống xứng đáng là người con yêu dấu của Ngài. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Rest

It is time to rest, now that we are getting ready to leave the activities of the day and get ready to sleep, we review the day and identify the gifts that God sent to us through our brothers, in the encounters, smiles, activities. Let us give thanks for all the good things we received today.

And we ask for forgiveness for the moments of discouragement, sadness and anger in which we were an impediment to the love of the Lord.

Give us the grace Lord to live tomorrow as your beloved children.

Our Father.

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.


 

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 13-06-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 13/06/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Hoà giải Con …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 12-06-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 12/06/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Sự vâng phục …