Tông Đồ Cầu Nguyện, 27-05-2024

 

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 27/05/2024

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Kho báu nước trời

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói: “Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi” (Mc 10,21). Việc tách mình khỏi của cải trần gian và đáp trả lời mời đi theo Chúa là một bổn phận hàng ngày. “…để đáp lại ơn gọi và sứ mệnh mà Chúa giao phó cho mỗi người chúng ta trong thế giới ngày nay, cùng với những vết thương và niềm hy vọng, những thách đố và khả năng chinh phục thế giới” (ĐGH Phanxicô).

Con có chấp nhận cuộc phiêu lưu này và từ bỏ tiện nghi của mình để giữ lấy tình bạn sâu sắc với Chúa không? “Như vậy, ‘tôi tớ Chúa Kitô’ đích thực, như Lời Chúa nói, là một “người bạn chân thành”. Đó là người được Chúa Giêsu cho biết ‘những điều Người đã nghe từ Chúa Cha’. Điều này có nghĩa là sự quen thuộc, gần gũi, thân mật, càng gần gũi với trái tim Chúa càng tốt. Để lớn lên trong sự thân mật này với Chúa Kitô, chúng ta được mời gọi đi sâu vào Lời Ngài và gặp gỡ Ngài trong các Bí tích” (Bước 5, Con đường Trái tim).

Con cầu nguyện để các tu sĩ nam nữ có thể sống trọn vẹn tình bạn cá nhân này với Chúa Kitô.

WITH JESUS IN THE MORNING

The treasure of heaven

In today’s Gospel, Jesus says: “Go and sell what you have and give the money to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come and follow me” (Mk 10:21). The detachment from the excess and the invitation to follow him is a daily task. “…to respond to the call and the mission that the Lord entrusts to each one of us in today’s world, with its wounds and its hopes, its challenges and its conquests” (Pope Francis).

Do you accept this adventure and the challenge of abandoning your comforts to embrace a deep friendship with the Lord? “It is thus that the true “servant of Christ”, as Scripture says, is a “friend”. That is, one to whom Jesus made known “what he heard from the Father.” This means familiarity, closeness, intimacy, being as close as possible to his heart. To grow in this intimacy with Christ we are invited to dive into his Word and to encounter Him in the Sacraments” (Pope Five The Way of the Heart).

Pray the prayer of offering that religious men and women may live this personal friendship with Christ.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Tiếng gọi của Chúa Giêsu

Con tạm dừng ngày sống để căn chỉnh trái tim mình và nhận thức được hành động và lời nói của mình trong ngày sống. Con xét mình, liệu lời nói và hành động của con có thể hiện tinh thần của Chúa Giêsu không? Con biết rằng những nghĩa vụ hàng ngày là cơ hội để làm chứng cho sự hiện diện của Chúa với tha nhân.

“Chúa Giêsu mời gọi chúng ta vượt ra ngoài ranh giới của cái ‘tôi’ để bước vào nhận thức cuộc sống từ ‘bạn’ và đó là một bước đòi hỏi sự can đảm, bởi vì nó có nghĩa là từ bỏ sự an toàn và tiện nghi của chính mình để sống theo lối sống của Người” (Bước Năm – Con Đường Trái Tim).

Lạy Chúa, con mong được tiếp tục gặp gỡ thân mật với Chúa, trong thời gian còn lại của ngày sống. Con sẽ giữ Chúa hiện diện ở trung tâm cuộc sống con. Con cầu nguyện cho những người đang trong quá trình đào tạo về ơn gọi của mình: các tu sĩ nam nữ và các chủng sinh. Con xin đồng hành cùng họ bằng lời cầu nguyện của mình.

Con dâng lời cầu nguyện theo ý chỉ hàng tháng.

WITH JESUS DURING THE DAY

The Call of Jesus

Let us pause in the day to calibrate our hearts and become aware of our actions and words of the day. Have we allowed Jesus to be present through them? Daily tasks are an opportunity to bear witness to the Lord’s passing.

“Jesus invites us to go beyond the very boundaries of the “I” to enter into perceiving life from the “you” and it is a step that requires courage and bravery, because it means abandoning one’s own securities and comforts to live according to His way of life” (Step Five The Way of the Heart).

Lord we want to continue to strengthen our personal encounter with You, in the remainder of the day we will keep You present in the center of what we live. We pray for those who are in the process of formation in their vocational calling: religious men and women and seminarians. We accompany them with our prayer.

Pray the monthly prayer.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Khép lại ngày sống

Cuối ngày sống, con nhìn lại những gì mình đã trải qua trong lòng. Con có nhận ra những ân sủng Chúa đã ban cho con trong ngày hôm nay? Con đã sống thân tình và gần gũi với Chúa Kitô như thế nào? Con đã phản chiếu tình bạn của con với Chúa Kitô trong mối tương quan của con với người khác ra sao?

Lạy Chúa, xin tha thứ cho những khoảnh khắc mà trung tâm các quyết định của con bị chiếm giữ bởi những thứ không phải là Chúa: đó là cái tôi, những tiện nghi và sự quan tâm quá mức đến vẻ hình thức bên ngoài. Con quyết tâm sống ngày mai với đôi mắt hướng về Chúa, đón nhận và quyết trung thành đáp lại tình bạn của Ngài. Lạy Chúa, xin ban cho con một lòng can đảm mới!

Lạy Cha chúng con….

WITH JESUS IN THE NIGHT

We close our day

As we have come to the end of the day, and are preparing ourselves to go over what we have experienced in our hearts. We recognize the graces that the Lord has given us today. How have we lived our familiarity and closeness with Christ? How have we reflected our friendship with Christ in our relationship with others?

We ask forgiveness for those moments in which the center of our decisions has been occupied by things that are not God, our egos, comforts, and this inordinate care of the way we look. Let us resolve to live tomorrow with our eyes fixed on the Lord, welcoming and responding to his friendship with fidelity. Lord, give us renewed courage!

Our Father.

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.


 

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 13-06-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 13/06/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Hoà giải Con …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 12-06-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 12/06/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Sự vâng phục …