Tông Đồ Cầu Nguyện, 28-03-2023

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 28/03/2023

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Lạy Cha, sáng nay, con đến để xin Cha ơn tín thác. Xin Cha nhận tất cả của con, suy nghĩ và đau khổ của con; tất cả là dành cho Ngài. Con xin Cha trong Mùa Chay này giúp con luôn tin tưởng vào Cha, tưởng nhớ đến Con Cha, Chúa Giêsu. Nhận thức được Lời Chúa, con thốt lên rằng: “tôi hằng làm những điều đẹp ý Người” (Ga 8,30). Hôm nay con sẽ cố gắng làm việc như Cha, yêu thương tha nhân và cầu nguyện cho họ. Đặc biệt, xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa Cha cho các nạn nhân bị lạm dụng tình dục.

WITH JESUS IN THE MORNING

Oh Father, this morning I come to ask you for the grace of trust. Recieve al my being, my thoughts, and sufferings; all is for you. I ask you that in this time of Lent you helps me to trust you every time and to remember your son, Jesus. Aware of the words of the Lord I say: “I always do what is pleasing to Him” (Jn 8:30). I will try today to do the work of the Father, loving his brothers and sisters and praying for them. In particular, I ask for the intercession of our Mother for the victims of abuse in union with the Holy Father.

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Khi Chủ nghĩa giáo quyền được cả chính các linh mục và giáo dân ủng hộ, nó đã tạo ra một sự rạn nứt trong hệ thống giáo hội, vốn mang lại lợi ích và giúp duy trì nhiều điều xấu xa mà chúng ta tố cáo ngày nay. Nói không với các lạm dụng, tức mạnh mẽ nói không với bất kỳ hình thức giáo sĩ trị (ĐTC Phanxicô). Trong cuộc sống hàng ngày, con chống lại sự sùng bái quyền lực như thế nào?

WITH JESUS DURING THE DAY

Clericalism, favored both by the priests themselves and by the laity, generates a rupture in the ecclesial body that benefits and helps to perpetuate many of the evils that we denounce today. Say no to abuses, that is to say, energetically no to any form of clericalism (Pope Francis). In your daily life, how do you combat the idolatry of power?

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI TỐI

Con chuẩn bị cho giây phút được ở bên Chúa. Con cảm ơn Ngài vì ngày sống hôm nay, vì những điều tốt đẹp con đã nhận lãnh. Con cũng nhớ những giây phút đau khổ, dù là của con hay của người khác. Con đã trải nghiệm chúng như thế nào? Con đã hành động với lòng từ nhân và tin tưởng hay với sự tức giận và từ chối? Con xin lỗi vì tất cả mọi thứ. Con xin dâng lên những nỗi đau của ngày mai như một lời cầu bầu cho hòa bình. Kính mừng Mẹ Maria.

WITH JESUS IN THE NIGHT

I prepare for a moment to be with God. I give you thanks for the day i lived and for the good received. I also remember the moments of suffering, whether it be mine or that of others. How did I experience them? Did I act with charity and trust or with anger and rejection? I apologize for everything. I offer tomorrow’s aches and pains as an intercessory prayer for peace. Hail Mary.

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 18-04-2024

     TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 18/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Bánh Hằng …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 17-04-2024

     TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 17/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Bánh Hằng …