Tông Đồ Cầu Nguyện, 30-03-2024

 

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY30/03/2024

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

​​

Chờ đợi

Con bắt đầu ngày chờ đợi để đặt trọn niềm tin vào Chúa, Đấng sẽ chiến thắng cái chết cho từng người chúng con. Đã đến lúc con đặt vào tay Chúa những điều phải cùng Ngài trỗi dậy. “Chúa, Đấng hằng loại bỏ những tảng đá đen tối của tội lỗi và sợ hãi, muốn soi sáng ký ức thánh thiện của con, ký ức đẹp đẽ nhất của con, để biến cuộc gặp gỡ đầu tiên với Ngài thành hiện thực. Hãy nhớ điều đó và bước đi; hãy trở về với Ngài, phục hồi ân sủng của Thiên Chúa phục sinh trong con. Hãy trở về Galilê, hãy trở về Galilê của con” (ĐTC Phanxicô). Người biết chờ đợi…là người biết yêu. Con chờ đợi trong Chúa cùng với những người đã hy sinh mạng sống và vẫn tiếp tục hiến dâng mạng sống hôm nay, với hy vọng rằng Sự Sống luôn là lời cuối cùng… Con dâng lời cầu nguyện. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Waiting

Let us begin our day of waiting, let us put all our faith in the Lord, who will conquer death for each one of us. It is time to place in his hands those things that must rise with him.

“The Lord, expert in removing the dark stones of sin and fear, wants to illuminate your holy memory, your most beautiful memory, to make present the first encounter with Him. Remember it and walk; return to Him, recover the grace of God’s resurrection in you. Return to Galilee, return to your Galilee” (Pope Francis).

He who waits… loves. He waits in the Lord together with those who have given their life and continue to give it today, hoping that Life always has the last word….

Offering prayer.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Chờ đợi sự phục sinh

Đã đến lúc tạm dừng và phân định. Con đang ở đâu? Những người phụ nữ, Tin Mừng nói, “đã đến thăm ngôi mộ” (Mt 28,1). Họ nghĩ rằng Chúa Giêsu đang ở nơi chết chóc và mọi thứ đã kết thúc mãi mãi. “Đôi khi chúng ta cũng nghĩ rằng niềm vui của cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu thuộc về quá khứ, trong khi ở hiện tại chúng ta thấy trên tất cả các ngôi mộ bị phong ấn: những nỗi thất vọng, cay đắng và mất lòng tin của chúng ta; ‘mọi thứ sẽ không bao giờ thay đổi’, ‘tốt hơn hãy sống cho hôm nay vì không có gì chắc chắn về ngày mai'”. (ĐTC Phanxicô).
Trái tim con hướng về đâu? Con cầu nguyện theo ý cầu nguyện của tháng cho những người đã sống niềm tin phục sinh và đã chết trong hy vọng được sống lại với Ngài..

WITH JESUS DURING THE DAY

Waiting for the resurrection

It is time to pause and take stock of where I am. Where am I?

The women, says the Gospel, “went to visit the tomb” (Mt 28:1). They think that Jesus is in the place of death and that everything is over forever. “Sometimes we too think that the joy of the encounter with Jesus belongs to the past, while in the present we see above all sealed tombs: those of our disappointments, our bitterness and our distrust; those of ‘there is nothing more to do’, ‘things will never change’, ‘better to live for the day because there is no certainty of tomorrow'”. (Pope Francis)

Where does my heart point? Let us pray the prayer of the month for those who lived as resurrected until death hoping to rise with Him.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Màn đêm kéo đến

Đêm buông xuống, con kết thúc ngày hôm nay với những tâm tình biết ơn, chuẩn bị tinh thần thật thư thái để chào đón mặt trời mọc, dấu hiệu của sự Phục Sinh. Con tạo bên trong nội tâm mình một khoảng lặng, để Chúa đến vây phủ con. Con tự hỏi: Chúa đã cứu con khỏi điều gì? Con muốn xin ơn đặc biệt gì ở Ngài? Con để Chúa che chở và cho con được nghỉ ngơi trong Chúa.
Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Night is falling

Night falls, we close our day with grateful hearts, preparing ourselves in rest to welcome the rising sun, the sign of the Resurrection.

Make space for inner silence, let the presence of the Lord envelop you and ask yourselves: What has the Lord come to save me from? What special request do I want to make of him? Let the Lord embrace you and take care of your sleep.

Our Father.

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 18-04-2024

     TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 18/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Bánh Hằng …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 17-04-2024

     TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 17/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Bánh Hằng …