Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 24/04/2023

 

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

 

Con bắt đầu một tuần mới. Xin Cha giúp con mở lòng và sống phó thác hơn, biết sẻ chia những gì mình đang có cho tha nhân. “Hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh…” (Ga 6,27). Con làm mọi việc vì sự bình an trong tâm hồn và môi trường sống chung quanh của con. Những cuộc chiến chẳng ích gì cho sự phát triển. “Sự tha thứ từ con tim mới là nguồn sống thực sự. Để dập tắt chiến tranh luôn đòi hỏi sự tha thứ. Nếu không, công lý sẽ là sự báo thù và tình yêu chỉ được xem như là một hình thức của sự yếu đuối” (ĐGH Phanxicô). Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

We are starting a new week; open yourself to living with an attitude of offering, being bread shared to nourish others. “Do not work for food that perishes but for the food that endures for eternal life” (Jn 6:27). Work for peace of heart and in your surroundings: rivalries do not help growth. Forgiveness of the heart is true food. “All war, in order that it be extinguished, requires forgiveness. If not, justice becomes vengeance, and love is only recognized as a form of weakness” (Pope Francis). Our Father…

 CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Chiều nay, một lần nữa, chúng con được mời gọi hiệp thông cầu nguyện cho các nạn nhân của bạo lực. Con cũng cầu nguyện cho những ai đang phải chịu đựng sự bạo lực và tức giận nơi chính con, cũng như những người đang thiếu đi tình yêu của con. “Trước bối cảnh của những cuộc chiến tranh trong thời đại này, hãy cầu xin để chúng ta trở nên là những người xây dựng hòa bình. Chúng con hãy cùng cầu nguyện để cùng hòa giải và hòa thuận. Chúng con hãy dâng các nạn nhân của mọi cuộc chiến tranh lên Đức Trinh Nữ Maria” (ĐGH Phanxicô). Con đang cần phải gửi lời xin lỗi chân thành đến ai? Con sẽ chuẩn bị lòng thành và sự can đảm để tiếp cận họ và xin sự tha thứ từ những người mà con đã làm tổn thương. Con quay trở lại để tiếp tục những hoạt động của trong ngày.

WITH JESUS DURING THE DAY

This afternoon, we invite you to pray for victims of violence one more time. Also pray for those who suffer your violence, your anger, and your lack of love. In the face of all the scenes of war in our time, I ask that be builders of peace. Let us pray together for reconciliation and harmony. Let us offer victims of all wars to the Virgin Mary” (Pope Francis). Who needs you to ask them for forgiveness? Prepare a path for asking forgiveness from those whom you have hurt, and take courage as you draw near to that person. Return to your activities of the day

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

 

Lạy Thiên Chúa nhân lành và khiêm nhường, con xin ngợi khen Chúa và chúc tụng Ngài vì Ngài là người anh của con. Con ngẫm lại những gì đã xảy ra hôm nay: Con đã đón nhận tha nhân với lòng hiền từ của Chúa Giêsu chưa? Liệu con đã cố áp đặt chính bản thân mình, rồi buộc người khác cũng phải tuân thủ theo những suy nghĩ và mục tiêu của mình? Xin Thiên Chúa hãy tha thứ cho con nếu như hôm nay con đã ra sức ép, để gây những áp lực buộc ai đó phải đầu phục con. Xin giúp con biết sống khiêm nhường hơn và tôn trọng sự tự do của những người xung quanh. Kính mừng Maria…

 

WITH JESUS IN THE NIGHT

Lord, meek and humble of heart, I praise you because you are my brother. I remember this day: have I received others with meekness as Jesus does? Have I tried to impose myself, forcing others to adhere to my thoughts and goals? I ask forgiveness if today I have armed myself with agression in order to pressure others in to submission. I resolve for tomorrow to humbly care for the freedom of those around me. Hail Mary…

 

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 11-07-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 11/07/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Theo chân Thánh …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 10-07-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 10/07/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Đón nhận ơn …