Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 26/08/2023

 

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

 

Chúa Giêsu mời gọi chúng con “trở nên” hơn là hãy “tỏ vẻ”. Giống những người Pha-ri-sêu, con hay thích giả vờ, thích được chú ý, được cảm thấy mình quan trọng và hay phán xét người khác. Con quên rằng Chúa Giêsu, vị thầy và nguồn cảm hứng của con, đã chỉ ra hình thức phục vụ và mối tương quan mới là hướng tới tha nhân thay vì hướng tới bản thân. “Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em” (Mt 23,11). Ngày mới này, con biết ơn những lời chỉ dạy của Chúa. Xin giúp con biết sống khiêm nhường và mở lòng với mọi người con gặp trong hôm nay. Lạy Cha chúng con…

 

WITH JESUS IN THE MORNING

Jesus invites us to “be” more than to “seem”. Like the Pharisees, we like to pretend, to be seen, to feel important and to judge others. We forget that our teacher and inspirer is Jesus, who showed us a new form of service and relationship, directed towards others and not towards us. “The greatest among you must be your servant” (Mt 23:11). Today, I give thanks for this inspiration and way of life. Help me to know how to be humble and available to meet those with whom I come across today. Our Father.

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

 

Con ngưng chú tâm vào đời mình và cố tìm ra nét đẹp trong việc phục vụ tha nhân. “Vượt trên vẻ ngoài hay trang phục, có một nét đẹp trong những người biết sống theo ơn gọi với tình yêu, phục vụ cộng đồng , quốc gia một cách vô vị lợi, làm việc hết mình vì hạnh phúc gia đình, giúp hàn gắn các tương quan bất kể khó khăn, không được ai biết đến, và chẳng nhận được lợi lộc gì. Giống như Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập giá, việc khám phá, thể hiện, và làm nổi bật vẻ đẹp này giúp đặt nền móng cho một xã hội đoàn kết chân thật, cho văn hóa kết nối trong gặp gỡ” (ĐGH Phanxicô)

 

WITH JESUS DURING THE DAY

I stop looking at my life and try to recognize the beauty of service. “There is beauty beyond appearance or fashionable aesthetic in every man and every woman who lives their personal vocation with love, in selfless service in favor of the community or country, in generous work for the happiness of the family, engaged in the arduous, anonymous, and free task of restoring friendship. Discovering, showing, and highlighting this beauty, which resembles that of Christ on the cross, is laying the foundations of true social solidarity and the culture of encounter” (Pope Francis)

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

 

Con tạ ơn và nhìn lại ngày sống này. Con để lòng mình suy tư về những câu hỏi giúp con nhìn lại cách sống của mình. Những khoảnh khắc nào con đã cảm thấy hạnh phúc và hòa hợp? Con nhìn lại những khó khăn mình gặp phải ngày hôm nay và tự hỏi mình đã phản ứng ra sao với những khó khăn ấy? Nhiều khó khăn sẽ bớt nặng nề hơn nếu con từ bỏ nhu cầu muốn hiểu và giải quyết mọi thứ xảy ra với con ngay lập tức. Đôi khi sự khôn ngoan nằm ở việc quan tâm đến giây phút hiện tại vì một tương lai chưa mở ra. Lạy Cha, xin giúp con nhẹ nhàng chấp nhận những gì con không hiểu mà không mất bình tĩnh và không phàn nàn. Con sẽ chăm lo cho các mối tương quan với anh chị em ngay cả khi con không cùng quan điểm với họ. Kính Mừng Maria…

 

WITH JESUS IN THE NIGHT

I review and give thanks for the day that ends. I let resonate in my heart some questions that help me look at what I have lived. At what moments have I felt happy and in harmony? I look at the difficulties I encountered today. How has my response been to setbacks? Many difficulties would be less burdensome if we abandoned the claim to understand and resolve everything that happens to us in the present. Sometimes wisdom is in caring in the present for a future that has not yet unfolded. Help me to meekly accept what I don’t understand, without losing my calm and without complaints. I will take care of the relationship with my brothers and sisters even if I do not share their positions. Hail Mary

 

 

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 18-02-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 18/02/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Được Thánh Thần …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 17-02-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 17/02/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Tha thứ và …